بازدید : 340

دنیا در مکتب موعظه‌ای امام علی(ع)

چکیده : دنیا از موضوعاتی است که در متون اسلامی، به‌ویژه در نهج‌البلاغه، فراوان به آن توجّه شده و با تعابیری دقیـق و تأثیرگذار و تمثیـلات و استعـاراتی بلـیغ از آن سخن رفته است. این موضوع از آن جهت حـائز اهمیت است ...

نویسنده :

 پديدآورنده : علی رضا میرزا محمد
بازدید : 333

بررسی تطبیقی غدیریه بولس سلامه و عبدالمسیح انطاکی

چکیده : بی‌شک واقعۀ غدیر یکی از مهم‌ترین رویدادهای تاریخ اسلام به‌شمار می‌رود؛ چراکه در آن، یکی از مهم‌ترین مسائل جامعۀ اسلامی، یعنی خلافت و جانشینی پیامبر(ص)، مشخص می‌شود. دربارۀ غدیر و اتفاقات این واقعه بسیار سخن گفته‌اند. این حادثه را بسیاری ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سید محمد رضی مصطفوی نیا
پديدآورنده : محمود رضا توکلی محمدی
پديدآورنده : رحمان نیکنام
بازدید : 437

عوامل و زمینه‌های تقویت اخلاق کار از دیدگاه امام علی (ع)

چکیده : اهتمام و توجه قرآن به اخلاق و تأکید پیامبران عظام و ائمۀ اطهار(ع) بر متخلق‌شدن به آن در تمامی شئون زندگی، از نقش بی‌بدیل اخلاق در زندگی فردی و اجتماعی انسان حکایت دارد. بر این اساس، توجه و به‌کارگیری آن ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمود واعظی
پديدآورنده : عبد الهادی فقهی زاده
پديدآورنده : محمد علی مشایخی پور
بازدید : 394

الگوی مدیریت بحران‌های سیاسی ـ اجتماعی از منظر امیرالمؤمنین علی(ع)

چکیده : استخراج الگوها و مدل‌های مدیریت اسلامی، دغدغه‌ای است که در طول سالیان اخیر بسیاری از پژوهشگران را به‌سمت مطالعات تاریخی ـ تطبیقی کشانده است. این مهم گرچه امکان‌پذیر و کارآ بوده، انتخاب روش‌های وصول به این الگوها و حوزه‌های مطالعاتی ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد رضا ستوده نیا
پديدآورنده : محمد جانیپور
بازدید : 335

مبانی و شاخصه‌های حکومت علوی

چکیده : حکومت تقریباً پنج‌سالۀ حضرت علی (ع)، نمونه‌ای ماندگار از نظام سیاسی اسلام و شیوۀ زمامداری مبتنی بر دین و عدالت و آزادی را به بشریت ارائه داد که می‌توان با بازکاوی بایسته و سنجیدۀ آن، رهیافت‌هایی مطلوب را برای مدیریت ...

نویسنده :

 پديدآورنده : جهانبخش ثواقب
بازدید : 299

نقش قبیلۀ قریش در دورکردن حضرت علی(ع) از خلافت اسلامی

چکیده : قبیلۀ قریش در آستانۀ ظهور اسلام مهم‌ترین قبیلۀ عرب بود و در میان سایر قبایل نفوذ داشت. این نفوذ بعد از ظهور اسلام هم ازبین نرفت و تأثیراتی بر جامعۀ اسلامی گذاشت. با اینکه رسول خدا(ص) و امیرالمومنین(ع) خود از ...

نویسنده :

 پديدآورنده : علی اکبر عباسی