بازدید : 1865

روایات تفاضل یونس علیه السلام و یحیی علیه السلام؛ تعارض و راهکارها

چکیده : افضلیت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، عصمت پیامبران و استحباب ازدواج از آموزه‌های مشهور اسلامی هستند که آیات و روایات فراوانی اصالت و اعتبار آنها را تأیید می‌‌کنند. در این میان، روایاتی با مضمون تفاضل یونس ...

نویسنده :

 
بازدید : 895

فعّالیت‌های متن‌پژوهانه محدّثان اصفهان در سده‌های یازدهم و دوازدهم (بسترهای شکل‌گیری و نمونه‌ها)

چکیده : با تشكیل دولت صفویه و رسمی شدن مذهب تشیع و به دنبال آن، درخواست از علمای شیعه جهت نشر معارف شیعه، و از همه مهم‌تر تغییر نگرش نسبت به حدیث و رشد اخباری‌گری، بستر مناسبی در سده‌های دهم تا دوازدهم، ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سید محمد صادق حسینی سرشت
پديدآورنده : مهدی مهریزی
بازدید : 742

روایات عاشورایی مقاتل الطالبیین ابوالفرج اصفهانی در میزان نقد و بررسی

چکیده : مقتل الحسین علیه السلام موجود در کتاب مقاتل الطالبیین ابوالفرج اصفهانی از جمله مقاتل بر جای مانده و قدیمی است که البته همچون سایر کتب تاریخی و روایی از هجمه تحریفات عاشورایی مصون نمانده، چنان که ما را در بعضی ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محسن رفعت
پديدآورنده : محمد کاظم رحمان ستایش
بازدید : 896

مدرسه حدیثی امامیه در بغداد

چکیده : مركز حدیثی بغداد در تاریخ فكر امامیه هماره با اهمیت بوده است. لذا آگاهی از تاریخ حدیث امامیه در بغداد، ما را در تحلیل تاریخ امامیه یاری‌رسان خواهد بود. در این نوشتار نشان داده شده است كه با مهاجرت اصحاب ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سید اکبر موسوی تنیانی
بازدید : 947

نگرشی نو به حدیث «دفن البنات من المکرمات»

چکیده : پدیدۀ جعل در روایات، آفتی است که هر پژوهش‌گر را به سؤال از صحت صدور روایت وامی‌دارد و این مسئله، هنگامی که با ابهام و یا دور بودن یک روایت از یافته‌های عقلی همراه می‌شود، بسیار پررنگ‌تر جلوه می‌نماید. اگر ...

نویسنده :

 پديدآورنده : پوران میرزایی
پديدآورنده : نهله غروی نایینی‏
بازدید : 827

کاربرد «حدیث» و «روایت» در فهرست و رجال پیشینیان

چکیده : «حدیث» در لغت به هر چیز جدید گفته شده است؛ اما معمولاً این واژه در سخن و گفتار به کار می‌رود. «روایت» نیز در لغت به معنای جریان و نقل است؛ اما بیشتر در معنای گزارش کاربرد یافته است. این پژوهش ...

نویسنده :

 پديدآورنده : احسان سرخه‌ای
بازدید : 696

بررسی و نقد متفردات کتاب سلیم بن قیس الهلالی

چکیده : کتاب سلیم از آثار حدیثی شیعه متعلق به قرن اول هجری است. احادیث این کتاب در مقایسه با سایر مصادر فریقین مشترکات فراوان و متفرداتی دارد. در مقایسه میان کمیت مشترکات با متفردات، اکثریت روایات کتاب، گزارش‌هایی است که شواهد ...

نویسنده :

 پديدآورنده : مجید معارف
پديدآورنده : مژگان خان بابا