بازدید : 572

مراحل پژوهش از نگاه حجت الاسلام و المسلمین عبدالهادی مسعودی

چکیده : از جمله راه های کشف مجهولات، تحقیق و پژوهش است. پژوهش، تلاشی منظم است که در موضوعی مشخص و در زمینۀ علوم گوناگون صورت می گیرد و به کشف حقیقتی می انجامد.

نویسنده :

 پديدآورنده : مهدی صفری
بازدید : 760

نقدی بر شیعه شناسی وهابیان 1؛ بررسی سند، تاریخ و دلالت «حدیث منزلت» در منابع عامه

چکیده : موضوع ولایت در قرآن کریم، به اجمال و در سنت پیامبر(ص) به تفصیل، تبیین شده است.

نویسنده :

 پديدآورنده : حسین احسانی فر
بازدید : 804

بررسی دو طریق دستیابی به منابع کافی

چکیده : کتاب الکافی، مهمترین کتاب روایی شیعه به شمار می آید. متأسفانه این کتاب، فاقد توضیحات درباره منابع خویش است و در اسناد روایات نیز الفاظی که منبع کتاب را به روشنی مشخص کند، وجود ندارد.

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد قربانی
بازدید : 638

واجب عقلی پیش از ارسال رسل از دیدگاه مفسران مذاهب

چکیده : حجیت عقل و گسترۀ آن، از دیرباز مورد مناقشه بوده است. یکی از عرصه های مناقشه، عرصۀ حجیت عقل پیش از آمدن پیامبر(ص) است.

نویسنده :

 پديدآورنده : مصطفی رحیمی
بازدید : 708

راهکارهای تحکیم خانواده از منظر دین

چکیده : نوشتار حاضر، به بررسی نقش اخلاق و فواید آن در استوارسازی بنای خانواده و لزوم رعایت اخلاق در بین اعضای خانواده از منظر دین می پردازد.

نویسنده :

 پديدآورنده : علی توحیدی نژاد
بازدید : 698

روش های تربیتی از دیدگاه امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه

چکیده : نهج البلاغه به عنوان جزئی از معارف دین، در بردارندۀ شیوه های تربیتی کاملی است.

نویسنده :

 پديدآورنده : عباس محمودی
پديدآورنده : علی اکبر خدّامیان آرانی
بازدید : 963

معیارهای شیعه شناسی

چکیده : در برخی منابع اهل سنت، به افراد زیادی نسبت تشیع داده شده است که رد پایی از آنان در کتاب های شیعه نیست.

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد رضا جدیدی نژاد