بازدید : 616

الزامات اقتصاد مقاومتی از منظر کتاب و سنّت

چکیده : اقتصاد مقاومتی، اندیشه ای نو و خلاقانه است که در نهایت منجر به رشد و توسعه اقتصادی جامعه می شود.

نویسنده :

 پديدآورنده : سید علی اصغر نظرپور
بازدید : 791

تحلیل روانی شخصیت مؤمن از بُعد رفتاری در آیات و روایات

چکیده : در قرآن کریم و روایات، ایمان به همراه عمل صالح آمده و مومن واقعی پای بند به دستورات الهی معرفی شده است.

نویسنده :

 پديدآورنده : الله رضا اکبری
بازدید : 1279

بررسی روایات توقیفی بودن صفات الهی در کتاب کافی

چکیده : به نظر شیخ کلینی توصیف کردن خدای متعال، توقیفی بوده و نمی توان به جز صفاتی که در قرآن و روایات بیان شده، صفت دیگری را که دست ساخته ذهن بشر است، به خدا نسبت داد.

نویسنده :

 پديدآورنده : علی انجم شعاع
بازدید : 581

نقد و بررسی گزارش شیر در حادثه کربلا

چکیده : یکی از موارد اختلافی، وجود شیر در روز عاشوراست. در کتاب الکافی گزارش آن نقل شده و علامه مجلسی آن را پذیرفته است؛ در مقابل عده ای آن را نپذیرفتند.

نویسنده :

 پديدآورنده : سید محمد حسین موسوی
بازدید : 568

خواص غذایی - درمانی خرما در آموزه های دینی و تطبیق آن با علم بشری

چکیده : یکی از توصیه های آموزه های اسلام، درباره مصرف خرما و خواص شفابخش آن است.

نویسنده :

 پديدآورنده : صهیب تقوی
بازدید : 591

بازشناسی، گونه ها و ویژگی های نگاشته علمی-اطلاع رسانی با گرایش به نوشتارهای حدیثی

چکیده : نگارش مقالات حدیثی، از روش های رایج نشر حدیث است. برای نگاشتن قالب های گوناگونی وجود دارد.

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد مهدی احسانی فر