بررسی تطبیقی شیوه‌های ارتباطی و تبلیغی چهره‌های قرآنی با روش‌های تبلیغات در جهان امروز

چکیده : امروزه ارتباطات و تبلیغات مهمترین بستر انتقال و ترویج فکر، فرهنگ، ارزش‌ها و هرگونه پیام به دیگران است و همه مذاهب، مکاتب و ملل از رهگذر رسانه‌های گوناگون، سعی در تبلیغ همه جانبه مرام خویش دارند. در مسیر گسترده ...

نویسنده :

 پديدآورنده : مصطفی عباسی مقدم

واکاوی مذهب و روایات «حسن بن صالح» در کتب امامیه

چکیده : از «حسن بن صالح بن حی» به عنوان یکی از بزرگان و مؤسسان فرقه «بُتریه»، از شاخه‌های شیعیان زیدی مذهب نام برده شده است. این در حالی است که مراجعه به سخنان و روایات وی نشان می‌دهد وی دارای باورهای ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد کاظم رحمان ستایش
پديدآورنده : اعظم فرجامی

داستان آفرینش و سرگذشت حضرت آدم(ع) در قرآن

چکیده : نگرش‌های متفاوت به داستان آفرینش انسان، با تنوع روایات، گرایش‌های گوناگونی را در حوزه مباحث درون دینی و حتی برون دینی ایجاد کرده است. کوشش برای فهم همه ابعاد این داستان و آگاهی از رمز و رازهای خلقت آدمی اگرچه ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد رضا حاجی اسماعیلی
پديدآورنده : مهدی مطیع
پديدآورنده : اعظم السادات حسینی

ریشه شناسی واژه قرآنی قیّوم

چکیده : «قیّوم» یکی از اسماء جلاله خداوند متعال در قرآن کریم است که به علت قرار گرفتن در آیه مشهور آیةالکرسی و با توجه به کثرت قرائت این آیه، به یکی از پرکاربردترین نام­ های خداوند نزد مسلمان تبدیل شده است. ...

نویسنده :

 پديدآورنده : احمد پاکتچی
صفحه از 2
تعداد موارد : 14