بازدید : 603

رویکردهای نوین تفسیری در شبه قاره هند؛ نقد و بررسی تفسیر «ترجمان القرآن»

چکیده : رویکردهای نوین تفسیری در شبه قاره هند، حاصل تماس مستقیم یا غیرمستقیم با قدرت‌های استعماری غرب، در اواسط قرن نوزده است. سِر سید احمدخان(1898-1817م.) جزء اولین مفسرینی است که تلاش کرد مفاهیم اساسی قرآن را با کمک یافته‌های علوم جدید ...

نویسنده :

 پديدآورنده : جعفر رضی خان
بازدید : 699

تحلیل و نقد آرای جان برتن درباره تدوین قرآن

چکیده : جان برتن، قرآن‌پژوه انگلیسی معتقد است که: قرآنی که امروزه در دستان ماست، در عصر پیامبر(ص) و توسط آن حضرت گردآوری شده است. مسئله نسخ و مصاحف صحابه، علل حذف نقش پیامبر(ص) از عرصه جمع‌آوری قرآن هستند. موضوعات نسخ تلاوت ...

نویسنده :

 پديدآورنده : حسن رضایی هفتادر
بازدید : 656

اصلاح و افساد در آموزه‌های قرآنی

چکیده : قرآن کریم در بسیاری از آیات خود موضوع «اصلاح» و «افساد» و جریان‌هایی که منجر به پیدایش صلاح و فساد افراد و جوامع می‌گردد را مورد توجه قرار داده است. همچنین چهره مفسدان و مصلحان واقعی را در قالب تصویرهای ...

نویسنده :

 پديدآورنده : حمید محمد قاسمی
بازدید : 669

تفسیر مقاتل بن سلیمان و جایگاه آن

چکیده : تفسیر مقاتل بن سلیمان، یکی از اولین تفاسیر ترتیبی و مختصر نوشته شده در قرن دوم هجری و آمیزه‌ای از تفسیر لغوی، نقلی، عقلی و اجتهادی است. جنبه لغوی این تفسیر از اهمیت بیشتری برخوردار است. درباره مذهب مقاتل اختلاف ...

نویسنده :

 پديدآورنده : علی اکبر شایسته نژاد
بازدید : 638

تفسیر آیت‌الله طالقانی، خطابی فرهیخته و قرآنی

چکیده : شخصیت آیت‌الله طالقانی و روش او در تفسیر قرآن، سبب اقبال گروه قابل توجهی از فرهیختگان به این تفسیر در دو تا سه دهه‌ منتهی به پیروزی انقلاب اسلامی گردید. این تفسیر، شیوا و مجهز به ویژگی‌های ممتازی بود که ...

نویسنده :

 پديدآورنده : ابوالفضل خوش منش
بازدید : 638

نگرش علامه طباطبایی به روایات ترتیب نزول

چکیده : علامه طباطبایی(رحمة ا... علیه) از مفسران بزرگ شیعه، روایات ترتیب نزول را غیرقابل اعتماد می‌داند و معتقد است که باید از طریق اجتهاد و توجه به سیاق به ترتیب نزول آیات و سور قرآن دست یافت. ولی آیا در مقام ...

نویسنده :

 پديدآورنده : فتحیه فتاحی زاده
پديدآورنده : شیرین رجب زاده
بازدید : 562

اِهلال‌ به مثابه شاخص در مطالعه پیوستار فرهنگی جاهلی - قرآنی

چکیده : اهلال از شمار آن دسته از واژه‌های قرآنی است که در مقام نفی برخی از رسوم جاهلی در خصوص قربانی حیوان به کار رفته و از آنجا که دارای کارکرد ثبوتی در شریعت اسلامی نبوده، عملاً در تداول متشرعه زمینه‌ای ...

نویسنده :

 پديدآورنده : احمد پاکتچی