بازدید : 264

پایه‌های مرجعیت دینی در آیات و روایات

چکیده : یکی از مسائل مهم در حوزۀ دین‌پژوهی، بحث مرجعیت دینی است. به موجب آن، کسانی که اطلاعات علمی در مسائل دینی ندارند، موظف به رجوع به عالمان و متخصصان علوم دینی و اخذ معالم دینی از آنان خواهند شد. مرجعیت‌ ...

نویسنده :

 پديدآورنده : مجید معارف
بازدید : 258

سرچشمه‌‌‌‌‌‌‌‌های متنی کهن؛ سیری در منابع تفسیر نعمانی

چکیده : رساله‌‌‌‌‌‌‌‌ مشهور به تفسیر نعمانی، رساله‌‌‌‌‌‌‌‌ای در علوم قرآنی است که در آن افزون بر مباحث قرآن‌‌‌‌‌‌‌‌شناختی، برخی موضوعات کلامی بررسی و به نقد برخی از نظریات مورد انتقاد مؤلف پرداخته شده است. به سبب نبود سلسله اسناد در بخش‌‌‌‌‌‌‌‌های ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سعید زعفرانی زاده
بازدید : 300

سند تفسیر منسوب به امام حسن عسکری(ع)

چکیده : انتساب تفسیر امام حسن عسکری(ع) در بین علما، همواره محل بحث و اختلاف‌نظر بوده است. یکی از دلایل مهم مخالفان این تفسیر، ضعف سند آن است. مقالۀ حاضر با تحلیل سند این تفسیر و بررسی دیدگاه‌های مختلف در این زمینه، ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سیدمهدی لطفی
بازدید : 241

بررسی سنت استدراج در قرآن و میراث تفسیری

چکیده : قرآن کریم در نقل سرگذشت فردی انسان و نیز اقوام و تمدن‌‌های گذشته، از حوادثی یاد می‌‌کند که به مثابه قوانینی کلی، در صورت فراهم آمدن زمینه‌‌هایش، هر زمان قابل تکرارند. یکی از این سنت‌‌ها که در آیات نسبتاً بسیاری ...

نویسنده :

 پديدآورنده : علی معموری
صفحه از 2
تعداد موارد : 14