بازدید : 666

امنیت اقتصادی و راهکارهای تأمین آن در آموزه‌های قرآنی و روایی

چکیده : امنیت از ضروری‌ترین نیازهای بشری در همۀ اعصار است و این نیاز در اندیشۀ اسلامی نیز یکی از ضروری‌ترین و بزرگ‌ترین نعمات مادی و معنوی برای جوامع انسانی و حیات فردی و اجتماعی به شمار آمده است. از سوی دیگر، ...

نویسنده :

 پديدآورنده : بهرام اخوان کاظمی
بازدید : 585

شخصیت علمی شیخ شلتوت و روش تفسیری وی

چکیده : «تفسیر القرآن الکریم» تألیف شیخ محمود شلتوت از جمله تفاسیری است که حلقۀ اتصال بین تفاسیر سنتی و تفاسیر جدید به شمار می‌آید. مؤلف درعین‌حال که همچون متقدمان به بحث‌های سنتی تفسیری پرداخته، نیازهای جدید و مقتضیات زمان و مکان ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمود کریمی
بازدید : 704

مؤلف کتاب اسرار آل‌محمد(ص) بر ترازوی نقد

چکیده : «کتاب سُلَیم بن قیس هلالی» - که ترجمۀ فارسی آن با نام «اسرار آل‌محمد(ص)» منتشر شده، مشتمل بر روایاتی در انتقاد به سه خلیفۀ نخست و اثبات فضایل و حقانیت امیرالمؤمنین علی(ع) است. گفته می‌شود سلیم بن قیس (مؤلف این ...

نویسنده :

 پديدآورنده : اسلام ملکی معاف
بازدید : 556

حوزۀ معنایی نام‌های گناه در قرآن کریم و نقد ترجمه‌های فارسی بر اساس آن

چکیده : در فرایند ترجمه قرآن کریم ترجمه واژگان کلیدی قرآنی از اهمیت بالایی برخوردار است؛ زیرا این واژگان نظام معنایی و جهان‌بینی قرآن کریم را شکل می‌دهد. میزان توفیق مترجم در این مرحله، هم به فهم دقیق و انتخاب درست او ...

نویسنده :

 پديدآورنده : هادی رهنما
بازدید : 595

قرآن و شبهات یهودیان

چکیده : قرآن کریم معجزه همیشه‌جاویدی است که تمامی انسان‌ها را جهت هدایت و دستیابی به طریق صحیح زندگی دعوت کرده است. این کتاب آسمانی به بررسی باورها و شبهه‌های باطل یهودیان و علل ابطال آن پرداخته است. این مقاله درصدد ...

نویسنده :

 پديدآورنده : منصور پهلوان
پديدآورنده : فهیمه کلباسی اصفهانی
بازدید : 559

تفسیر به رأی؛ چیستی و چرایی

چکیده : در بحث روش‌های تفسیری، مسئلۀ «تفسیر به رأی» پیوسته یکی از لغزشگاه‌های خطیر در امر تفسیر قرآن بوده است. خاستگاه این موضوع که بعضاً با عناوین مشابه دیگری همچون «قول به رأی» یا «تکلم به رأی»، از آن یاد می‌شود، ...

نویسنده :

 پديدآورنده : عباس تقویان
بازدید : 668

مبانی فقه‌الحدیثی ملاصدرا

چکیده : حکیم الهی صدرالمتألهین - محمد شیرازی معروف به ملاصدرا - (م1050ق) از نادر فیلسوفانی است که در کنار به کار‌گیری عالمانۀ اصول و ادلۀ عقلی، از ادلۀ نقلی «آیات قرآن و احادیث ائمۀ معصوم(ع)» نیز غافل نمانده بلکه اساس بنیان ...

نویسنده :

 پديدآورنده : داود معماری