بازدید : 43

اجتهاد و روش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شناسی در تفسیر البرهان

چکیده : سید هاشم بحرانی، عالم اخباری قرن دوازدهم، در کتکان بحرین به دنیا آمد. بیشتر عمر خود را در آنجا سپری کرد و در همان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ جا وفات یافت. بحرانی مؤلف جامع‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین تفسیر روایی امامیه به نام البرهان فی تفسیر القرآن است. ...

نویسنده :

 پديدآورنده : حمید رضا فهیمی تبار
بازدید : 31

روش تفسیری قاضی بیضاوی و جایگاه تفسیر وی

چکیده : تفسیر بیضاوی یا انوار التنزیل و اسرار التأویل، یکی از تفاسیر مختصر، مفید و بسیار مشهور قرن هشتم ق. است. این تفسیر که به اتفاق آرای اهل نظر، در میان تفاسیر کم‌حجم قرآن کریم از همه محققانه‌تر است، سال‌های سال ...

نویسنده :

 پديدآورنده : عباس مصلایی پور یزدی
بازدید : 38

ارزیابی ادله موافقان و مخالفان روش تفسیر علمی قرآن کریم

چکیده : تلقی رایج از تفسیر علمی، تفسیری است که از اصطلاحات علمی در تفسیر قرآن کریم استفاده شده و مفسّر در استخراج دانش‌های گوناگون و آرای مختلف علمی از آیات قرآن، سعی می‌کند. قرآن کریم از نظر طرفداران این روش، شامل ...

نویسنده :

 پديدآورنده : کامران ایزدی مبارکه
بازدید : 32

پایه‌های مرجعیت دینی در آیات و روایات

چکیده : یکی از مسائل مهم در حوزۀ دین‌پژوهی، بحث مرجعیت دینی است. به موجب آن، کسانی که اطلاعات علمی در مسائل دینی ندارند، موظف به رجوع به عالمان و متخصصان علوم دینی و اخذ معالم دینی از آنان خواهند شد. مرجعیت‌ ...

نویسنده :

 پديدآورنده : مجید معارف
بازدید : 32

سرچشمه‌‌‌‌‌‌‌‌های متنی کهن؛ سیری در منابع تفسیر نعمانی

چکیده : رساله‌‌‌‌‌‌‌‌ مشهور به تفسیر نعمانی، رساله‌‌‌‌‌‌‌‌ای در علوم قرآنی است که در آن افزون بر مباحث قرآن‌‌‌‌‌‌‌‌شناختی، برخی موضوعات کلامی بررسی و به نقد برخی از نظریات مورد انتقاد مؤلف پرداخته شده است. به سبب نبود سلسله اسناد در بخش‌‌‌‌‌‌‌‌های ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سعید زعفرانی زاده
بازدید : 69

سند تفسیر منسوب به امام حسن عسکری(ع)

چکیده : انتساب تفسیر امام حسن عسکری(ع) در بین علما، همواره محل بحث و اختلاف‌نظر بوده است. یکی از دلایل مهم مخالفان این تفسیر، ضعف سند آن است. مقالۀ حاضر با تحلیل سند این تفسیر و بررسی دیدگاه‌های مختلف در این زمینه، ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سیدمهدی لطفی
بازدید : 33

بررسی سنت استدراج در قرآن و میراث تفسیری

چکیده : قرآن کریم در نقل سرگذشت فردی انسان و نیز اقوام و تمدن‌‌های گذشته، از حوادثی یاد می‌‌کند که به مثابه قوانینی کلی، در صورت فراهم آمدن زمینه‌‌هایش، هر زمان قابل تکرارند. یکی از این سنت‌‌ها که در آیات نسبتاً بسیاری ...

نویسنده :

 پديدآورنده : علی معموری