بازدید : 727

امامت امام رضا(ع)، امتدادی بارز برای امامت حضرت ابراهیم(ع)

چکیده : شخصیت ابراهیم(ع) در قرآن با ابعادی همچون «پدر و تبار عالی»، «پدرِ ذریه و امّت بسیار» و «صاحب دعا و دعوت‌های سرنوشت‌ساز» معرفی شده است. او پیامبر احتجاج‌های برهانی و پیشوای خردمند و محترم نزد ملل و نحل مختلف ...

نویسنده :

 پديدآورنده : ابوالفضل خوش منش
بازدید : 715

ساز و کارهای حمایتی از تربیت کودک در آموزه‌های دینی با تأکید بر سیره رضوی

چکیده : کودکان سرمایه­ های انسانی هر جامعه هستند که تربیت و حمایت از آنان ضرورت دارد. از‌این‌رو شارع و به تبع آن قانون‌گذار ایران سازوکارهای حمایتی ویژه­ای به‌منظور حمایت از حیات، حقوق اساسی و نحوه تربیت آنان در قالب ولایت­قهری، حضانت ...

نویسنده :

 پديدآورنده : فائزه عظیم زاده اردبیلی
پديدآورنده : معصومه حمیدی پور
بازدید : 765

خداشناسی در روایت‌های امام رضا(ع)

چکیده : از اساسی‌ترین و ریشه‌ای‌ترین اعتقادهای یک مسلمان، توحید است که پیامبران الهی و اوصیاء آنها برای تقویت آن در میان مردمان تلاش می‌کردند و هدف آنها رساندن انسان‌ها به توحید نظری و عملی بوده است. نوشتار حاضر با استفاده از ...

نویسنده :

 پديدآورنده : احمد علی قانع
بازدید : 728

عنصر محبت در فرهنگ رضوی

چکیده : عنصر محبت در دنیای امروز یکی از گمشده‌های بشر و نواقص جوامع بشری است. با توسعه زندگی صنعتی و اشتغال‌های روزافزون مادی انسان، جنبه‌های معنوی و فطری به فراموشی سپرده شده است. فرهنگ حیات‌بخش رضوی که همان فرهنگ قرآن و ...

نویسنده :

 پديدآورنده : علی سروری مجد
بازدید : 822

زیرساخت‌های درونی ارتباط مؤثّر در احادیث امام رضا(ع)

چکیده : معصومان(ع) به‌عنوان تبیین‌کنندگان کلام وحی، در گفتار و رفتار خود با مخاطبان، به شیوه‌ای اثر‌بخش ارتباط برقرار می‌کردند. با بررسی احادیث ایشان، این شیوه‌ها را در شرایط گوناگون انتقال پیام می‌توان استخراج و دسته‌بندی کرد. هدف از تدوین این نوشتار ...

نویسنده :

 پديدآورنده : علی جانفزا
پديدآورنده : علی خیاط
بازدید : 744

واکاوی مواضع سیاسی امام رضا(ع) در بحران‌های اعتقادی ـ سیاسی دوره(203 ـ 183 ق)

چکیده : این نوشتار می‌کوشد، با توجه به روایت‌های نقل‌شده از امام رضا(ع) و با روش توصیفی و تاریخی، دیدگاه حضرت را در مورد مسائل مهم جامعه و حکومت در دورة بحرانی (203-183 ق) بررسی کند. مقولة ولایتعهدی و حضور امام(ع) ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سید جواد امام جمعه زاده
پديدآورنده : رضا محمود اوغلی