بازدید : 846

نگاهی تحلیلی به تصحیح خداشناسی مردم توسط امام رضا(ع)

چکیده : توجه به روایت‌های رضوی نشان می‌دهد آن حضرت اعتقادهای نادرست مردم دربارۀ خداوند را تصحیح کردند. عامۀ مردم از صفت‌های الهی، تلقی انسان‌وار در ذهن داشتند. از نظر آنان گویی خداوند همانند انسان خشمگین می‌شود یا علم می‌یابد. امام رضا(ع) ...

نویسنده :

 پديدآورنده : رضا اکبری
بازدید : 728

امام رضا(ع) در مواجهه با اندیشه و عمل واقفیان

چکیده : گرچه توقف بر شخصی از اهل بیت(ع) به‌عنوان آخرین امام(ع) و مهدی منتظر(ع)، مسئلۀ بی‌سابقه و جدیدی نبوده اما گروهی از شیعیان که امام کاظم(ع) را مهدی و قائم منتظر می‌دانستند و بر همین اساس رحلت آن حضرت را منکر ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سید عبدالکریم حسن پور
بازدید : 818

مفهوم و مصادیق خیانت ازدیدگاه امام رضا(ع)

چکیده : در فرهنگ اسلامی، خیانت و نیز «نفاق» که در آغاز هم‌معنای خیانت بوده و در روایت‌ها از آن با عنوان «رأس خیانت» تعبیر شده به‌شدت مذمت و تقبیح شده است. نگرش مزبور نشانگر تشویق فرهنگ اسلامی به صفا و صمیمیت ...

نویسنده :

 پديدآورنده : مرتضی رحیمی
بازدید : 924

امام حسین(ع) و حماسۀ عاشورا در فرهنگ رضوی

چکیده : ماخذ اصلی برای شناخت حقیقت انقلاب عاشورا، ابعاد شخصیت امام حسین(ع) و وظایف مسلمانان و شیعیان، گفتار و رفتار اهل بیت(ع) است. امام رضا(ع) در آشکار ساختن هویت دینی، درس‌ها و پیام‌های عاشورا و مسئولیت‌ها و وظایف مسلمانان تلاش و ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمدرضا جواهری
بازدید : 709

مطالعۀ ارتباط‌شناختی جشنوارۀ وبلاگ نویسی رضوی

چکیده : جشنوارۀ فرهنگی هنری امام رضا(ع) هر ساله با گسترۀ بین‌المللی برگزار می‌شود و دارای بخش‌های متعددی است. بخش وبلاگ‌نویسی آن می‌تواند موضوع یک مطالعۀ ارتباط‌شناختی قرار گیرد. در این نوشتار با بهره‌گیری از روش اسنادی، ابتدا به نقد کلان جشنوارۀ ...

نویسنده :

 پديدآورنده : مجید مبینی
بازدید : 816

موضع امام رضا(ع) در قبال حرکت‌های سیاسی علویان در زمان عباسیان

چکیده : یکی از پرسش‌های اساسی شیعه، موضع ائمه(ع) در قبال حرکت‌های سیاسی علویان در برابر خلفای وقت است. این مقاله ضمن بررسی زمینه‌های روی کار آمدن عباسیان و شرایط پس از به خلافت رسیدن آنان، مواضع امام رضا(ع) را در قبال ...

نویسنده :

 پديدآورنده : جلال درخشه
پديدآورنده : سیّد محمّدمهدی حسینی فائق