بازدید : 862

دیدگاه امام رضا(ع) دربارۀ حقوق اهل بیت(ع) و وظایف مردم در قبال امامان

چکیده : اهل بیت از سوی خداوند برای امامت برگزیده شدند و پیامبر خدا آنان را به بشر معرفی کرد. تحقق مأموریت بزرگ الهی اهل بیت در گرو رعایت حقوق آنان از سوی مردم و انجام وظایف عمومی است. آشنایی با حقوق ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمدرضا جواهری
بازدید : 761

مبانی و روش تفسیر رضوی

چکیده : از روایت‌های تفسیری اهل بیت از جمله روایت‌های تفسیری امام رضا(ع) چنین برمی‌آید که آن بزرگواران درصدد تعلیم مبانی و روش صحیح تفسیر قرآن‌کریم به پیروان خود بودند، تا در زمان غیبت نیز بتوانند با بهره‌گیری از این مبانی ...

نویسنده :

 پديدآورنده : مهدی ایزدی
بازدید : 704

نقش حضور امام رضا(ع) در گسترش تحولات فرهنگی و آزاداندیشی مرو

چکیده : بررسی و تحلیل پیامدهای حضور امام رضا(ع) در خراسان از ابعاد گوناگون درخور توجه است. حضور با برکت امام در خراسان با تأثیرهای مهم اجتماعی ـ سیاسی و به‌خصوص فکری و فرهنگی همراه بود. شاید در کنار بررسی عوامل گوناگون ...

نویسنده :

 پديدآورنده : امیر اکبری
بازدید : 779

واکاوی اصول و گونه‏‏ های اعجاز در سیرۀ امام رضا(ع)

چکیده : صدور معجزه از ناحیۀ معصومان، یکی از مهم‌ترین مباحث کلامی در موضوع امامت است که نمونه‌های بسیاری از آن در منابع روایی امامیه گزارش شده است. البته برخی همچون معتزله، معجزه را تنها مختص انبیا دانسته و امامت را بدون ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمود کریمی
پديدآورنده : ابوالفضل کاظمی
پديدآورنده : محسن دیمه کارگراب
بازدید : 719

کارکرد تمدن‌سازانۀ هجرت امام رضا(ع) به ایران

چکیده : تاکنون تحلیل‌های گوناگونی از واقعۀ مهم هجرت امام رضا(ع) به ایران ارائه شده است. در این میان شاید آنچه تاکنون تا حدی مهجور مانده، هویت تمدن‌ساز این هجرت باشد. در این رویکرد، این هجرت مبارک، بر خلاف ظاهر تبعیدگونۀ آنکه ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد هادی همایون
بازدید : 787

سیرۀ سیاسی امام رضا(ع) در برخورد با حکومت جور(مطالعۀ موردی ولایتعهدی)

چکیده : ولایتعهدی امام رضا(ع) از نقاط حساس تاریخ شیعه به‌حساب می‌آید. این حساسیت از چند منظر درخور تأمل است: از یک‌سو تحولات اجتماعی ‌ـ سیاسی عصر عباسیان (مخصوصاً خلافت مأمون)؛ از سوی دیگر، قبول ولایتعهدی امام رضا(ع). بررسی سیرۀ سیاسی امام ...

نویسنده :

 پديدآورنده : جلال درخشه
پديدآورنده : سیّد محمّدمهدی حسینی فائق