بازدید : 1369

نقد و بررسی روایات اسباب نزول آیات آغازین سوره معارج

چکیده : در کتب تفسیری، علوم قرآنی و اسباب نزول، برای آیات فراوانی، سبب نزول ­هایی گزارش شده است. که باید به ارزیابی سند و محتوای آنها همت گماشت. سبب نزول سوره معارج، موضوع اصلی این نوشتار است که روایات این بخش، ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محسن احتشامی نیا
پديدآورنده : طاهره علیمرادی
بازدید : 3116

معرفی جامع حدیثی «الفصول المهمة فی اصول الائمة»

چکیده : چکیده: کتاب «الفصول‌المهمة‌ فی‌ اصول‌الائمة» تألیف شیخ حر عاملی، از جمله جوامع حدیثی مطلقی است که در دوران متأخرین تألیف یافته و 3194 حدیث دارد که از دو مقدمه و پنج بخش تشکیل شده است. مقدمه اول به انگیزه و ...

نویسنده :

 پديدآورنده : مجید معارف
پديدآورنده : فرهاد احمدی آشتیانی
بازدید : 1309

شخصیت­ شناسی و منبع­ شناسی قرآنیون

چکیده : قرآنیون کسانی هستند که حجیت حدیث را به کلی رد می­ کنند و یا برای احادیث اهمیت لازم را قائل نیستند و تنها قرآن را برای اعتقاد و عمل کافی می ­دانند. در این مقاله برخی از افراد و منابع ...

نویسنده :

 پديدآورنده : زهره اخوان مقدم
پديدآورنده : سید مجید نبوی
بازدید : 1165

مکتب قرآنیون و نقد مدّعای آن در عدم حجیت سنت نبوی

چکیده : جریان قرآنیون به قرآن­ بسندگی و انکار نقش سنت در شناخت دین روی آورده، حدیث را فاقد حجیت می­داند و در تبیین احکام به آن بها نمی­ دهد. بعلاوه قرآنیون اندیشه ­هایی را مطرح کرده ­اند که خودشان هم به ...

نویسنده :

 پديدآورنده : مرضیه بلخاری قهی
بازدید : 1056

نقد شیخ محمد سند به مدّعای قرآن­ بسندگی

چکیده : شیخ محمد سند بحرانی در کتاب «اسلام معیة الثقلین لا اسلام المصحف منسلخاً من الحدیث» مدّعای قرآنیون را در اکتفا به قرآن در فهم دین در ضمن 28 فصل پاسخ می گوید. نگارنده در این مقاله پس از مقدمه ­ای ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سمیه خلیلی آشتیانی
بازدید : 963

حکم عقل به ضرورت تعویل کلام خدا بر بیان حجت­ های خدا

چکیده : نگارنده دیدگاه میرزا مهدی اصفهانی در مورد رابطۀ قرآن با مبیّن را بر پایۀ تعویل قرآن بر منفصل توضیح می­ دهد. یعنی اینکه خداوند فهم مرادات کلام خود را به بیان حجت­ هایش وابسته کرده است. لذا هر کس فهم ...

نویسنده :

 پديدآورنده : اصغر غلامی
بازدید : 1987

نقدی بر مبانی و یافته ­های احمد صبحی منصور در باب قرآن و سنت

چکیده : احمد صبحی منصور –که نماد جریان قرآنیون و سنت ستیزی در مصر است – در دو کتاب «القرآن و کفی مصدراً للتشریع الاسلامی» و «الصلاة بین القرآن الکریم و المسلمین» می­ کوشد تا استدلال‌هایی برای مبنا و بنای خود فراهم ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمود قربانلو
بازدید : 777

طباطبایی و المیزان (پرسش­ ها و پاسخ­ ها)

چکیده : طباطبایی براى قرآن كريم معناى تنزيلى و تأويلى قائل است و در تفسير الميزان مى ­كوشد با استمداد از سياق و آيات ديگر، معناى تنزيلى را بيان كند. همچنين او ذكر مصاديق را تفسير نمى ­داند و ...

نویسنده :

 پديدآورنده : منصور پهلوان