بازدید : 216

بررسی کارکرد سبب ورود حدیث درتبیین قواعد فقهی

چکیده : یکی از موضوعات شایان توجه در حوزۀ پژوهش ‏های حدیثی و فقهی، توجه به «سبب ورود حدیث» یا به‌عبارتی، «شأن صدور حدیث» است. سبب ورود حدیث، کارکردها و فواید متعددی دارد که یکی از مهم‌ترین فواید مترتّب بر آن، فهم ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سید علی ‌اکبر ربیع‌ نتاج
پديدآورنده : علی تفریحی
بازدید : 185

نگرش تاریخی به روایات قرائات اهل‌بیت(ع)

چکیده : در جوامع حدیثی و تفاسیر شیعی و کتب معاجم قرائات، روایات متعددی وجود دارد که قرائتی را به ائمۀ شیعه به‌ویژه امام صادق(ع) منسوب می‌کند. بیشتر این روایات برگرفته از کتاب القرائات سیّاری است. سیّاری معاصر امام‌هادی(ع) از کاتبان طاهری ...

نویسنده :

 پديدآورنده : مرتضی ایروانی
پديدآورنده : ‌بی بی زینب حسینی
پديدآورنده : عاطفه احیاء جهرمی
صفحه از 2
تعداد موارد : 12