بازدید : 1803

نقد و بررسی آراء خاورشناسان پیرامون اسناد حدیث

چکیده : به جرئت می‌توان گفت اسناد حدیث از مهم‌ترین ارکان حدیث است؛ چنان که در عصر حاضر خاورشناسان درباره آن شبهات و تشکیکات فراوانی مطرح کرده‌اند و مسلماً نقادی‌هایی به دنبال داشته است. هدف از نگارش این نوشتار، بررسی و نقد ...

نویسنده :

 پديدآورنده : مهرناز گلی
پديدآورنده : مرضیه احمدزاده گازر
بازدید : 796

نقش حواء در لغزش حضرت آدم از منظر روایات تفسیری فریقین

چکیده : برخی از باورها و عقاید رایج بر گرفته از روایات غیر معتبر است که بدون تأمل و تحقیق مقبول افتاده و برای قرن‌ها رواج یافته است. یکی از این باورها انتساب گمراهی حضرت آدم(ع) به حواء و فریبکاری او است. ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سید مهدی عیسی البطاط
بازدید : 787

نقش اهل‌بیت(ع) در بنیان‌گذاری «علم صحیح» از منظر احادیث فریقین

چکیده : در اواخر قرن اول به تدریج جامعه اسلامی با رشد جریانات علمی مواجه شد. در این زمان، بلاد مختلف تحت تأثیر میراث اصحاب و تأثرات فرهنگی از ملل مختلفی که در اثر فتوحات با مسلمانان در آمیخته بودند(مانند ایران و ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سید عبدالحمید ابطحی
بازدید : 1024

بررسی مکتوبات منسوب به اصحاب امام علی(ع)

چکیده : دانش‌هایی که از طریق اصحاب حضرت علی(ع) به طبقات بعدی منتقل شده، سرمایه ارزشمند اسلامی است. در این پژوهش اصل وجود نگاشته‌های اصحاب امام علی(ع)، شکل، کیفیت، حدود و محتوای آنها و نیز نوع کاربرد و سودمندی آنها برای عصر ...

نویسنده :

 پديدآورنده : زهرا اخوان صراف
بازدید : 1120

حجیت خبر واحد در مسائل اصول فقه

چکیده : حجیت خبر واحد یکی از مباحث مهم اصول فقه است. از آنجا که اثبات حجیت یک چیز در یک علم، تلازمی حتمی با حجیت آن چیز در دیگر علوم ندارد و همان‌گونه که برخی حجیت خبر واحد را در فقه ...

نویسنده :

 پديدآورنده : احمد واعظی
پديدآورنده : صالح جواد
بازدید : 1588

تحلیل فاصله زمانی نگارش منابع حدیثی فریقین

چکیده : بررسی شروح و آثار پیرامونی منابع حدیثی، تأکیدی بر ضرورت شرح و حل مشکلات فهم احادیث تلقی می شود. مروری بر آثار شرح الحدیثی فریقین از وجود تفاوت معناداری در زمان آغاز تألیف چنین آثاری میان شیعه و اهل سنت ...

نویسنده :

 پديدآورنده : احسان سرخه‌ای