بازدید : 599

بررسي تبديل «إلی جدّکم» به «إلی أخيک» در زيارت جامعه کبيره

چکیده : زیارت جامعه کبیره از مهم‌ترین و معتبرترین زیارتنامه‌هایی است که هنگام زیارت هر یک از امامان معصوم(علیهم السلام) از دور یا نزدیک خوانده می‌شود. در مصادر و منابع این زیارتنامه وارد شده است که اگر برای امبر مؤمنان حضرت علی(علیه ...

نویسنده :

 پديدآورنده : علی نصرتی
بازدید : 882

شخصیت رجالی سَماعةبن مِهران حضرمی

چکیده : خداوند متعال برای هدایت انسان‌ها دو سرمایه‌ی گران‌بها با عنوان قرآن و عترت در میان بشر به ودیعه نهاده و صیانت از کتاب الهی را خود بر عهده گرفته است. در تبیین معارف قرآنی گنجینه‌ای عظیم به عنوان احادیث را ...

نویسنده :

 پديدآورنده : علی محمد میر جلیلی
پديدآورنده : حسن رضایی هفتادر
پديدآورنده : سمیرا دهقان
بازدید : 466

جایگاه و نقش روایات در تفسیر اطیب البیان

چکیده : روایات پیامبر اکرم(ص) و اهل بیت(ع)، از مهمترین منابع برای تفسیر قرآن مجید است، که با توجه به سابقه و کاربردش در عصر نبوی(ص) و نزول وحی، می توان آن را قدیمی ترین روش تفسیر آیات کریمه قرآن نامید. نقش ...

نویسنده :

 پديدآورنده : جلال مصطفایی اجلالیه
پديدآورنده : داود معماری
بازدید : 525

بررسی شيوه‌های اثبات استنادپذيری نهج البلاغه

چکیده : نهج البلاغه سخنان نفیس و گهربار امير مؤمنان علی(ع) است، از زمان نگارش آن توسط سيد رضی در نيمه دوم قرن چهارم مورد توجه بسيار زياد دانشمندان و عالمان حوزه هاي مختلف علوم اسلامی قرار گرفت. از اين درياي معارف ...

نویسنده :

 پديدآورنده : علی خیاط
بازدید : 467

پژوهشی دربایسته‌های راهبردی زندگی ایمانی با تأکید بر حدیث «لایستکمل العبد حقیقةالایمان حتی...»

چکیده : زندگی ایمانی نوعی کنش انتخابی، آگاهانه، حساب شده و شکیبانه ای است کـه بر اندیشۀ توحید استوار است. زندگی مذکور، دارای قواعد و آموزه های عملـی اخلاقی فراوانی اسـت و بـه لحـاظ اهمیـت و ضـرورت، هـر یـک دارای مراتـب گوناگونند. ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد میرزایی
بازدید : 663

تأثیر ویژگی های زمانه بر صدور، فهم و تبيين روایات

چکیده : دین اسلام به عنوان دین جاوید و آخرین دین الهی برای همۀ انسان هـا تـا قیامـت، قوانین ثابتی را پایه گذاری کرده است؛ اما با نگاه دقیق به برخـی مصـادیق معلـوم می شود که تغییرات و متغیرهای، یـک جامعـه در ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد کاظم رحمان ستایش
پديدآورنده : حسین محققیان
بازدید : 582

ناکارآمدی تقسیم رباعی احادیث با توجه به کاستی های منابع رجالی

چکیده : سنت به عنوان گسترده ترین منبع دین شناخت، که جزئیات و تفاصـیل آمـوزه هـای دینی را در اختیار ما گذاشته است، جز در مواردی نادر از طریـق اخبـار آحـاد بـه دسـت مـا رسـیده اسـت و بـرای دسـتیابی بـه اطمینـان صـدور ...

نویسنده :

 پديدآورنده : علی نصیری