بازدید : 1626

نویسنده :

 مترجم : سید محمد علی رضوی
بازدید : 1532

نویسنده :

 مترجم : حیدر عبد الکریم مسجدی
بازدید : 2504

تحلیل و تعریفی نو از تقریر، بر اساس روایات آن

چکیده : بر اساس برداشت و تلقی مشهور، تقریرْ آن است كه «در حضور معصوم علیه السلام كاری انجام گیرد و مورد انكار او واقع نشود؛ به گونه‌ای كه بتوان سكوت او را دلیل بر تأیید آن دانست». این تعریف، جامع و دربرگیرنده ...

نویسنده :

 پديدآورنده : علی اکبر کلانتری
بازدید : 2628

بازشناسی شخصیت رجالی «حنش بن معتمر»

چکیده : با این که حنش بن معتمر در سلسله سند چندین روایت از روایات شیعه حضور دارد، اما اطلاعات چندانی در بارۀ این راوی در منابع رجالی شیعه وجود ندارد. در منابع رجالی اهل سنت نیز اظهار نظرهای متناقضی در بارۀ ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سیدمهدی لطفی
پديدآورنده : زهرا محققیان
بازدید : 1852

نقش قرآن در کشف و اصلاح تصحیف در روایات

چکیده : بهره‌گیری از روایات منوط به زدودن آسیب‌های وارد بر آن است. یکی از این آسیب‌ها تصحیف است که موجب تغییر جزئی در الفاظ روایت و در نتیجه انحراف از معنای مقصود می‌شود. این نوشتار با روش توصیفی _ تحلیلی پس ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سید مهدی خدایی
پديدآورنده : سید علی دلبری
بازدید : 2384

الگوی نظری تنظیم رغبت بر اساس مفهوم زهد اسلامی

چکیده : دو مفهوم دنیا و آخرت در متون اسلامی، از کلیدی‌ترین مفاهیم هستند. اسلام با بیان ارزش هر کدام از آنها و نشان دادن جایگاه آنها در هستی، مسیر سعادت انسان را ترسیم ‌نموده است. نتیجه عملی چنین ارزشْ ‌داوری، جهت ...

نویسنده :

 پديدآورنده : حمزه عبدی
پديدآورنده : عباس پسندیده
پديدآورنده : سید محمد غروی
بازدید : 2097

سبک‌شناسی دعای مکارم الاخلاق

چکیده : در معارف شیعی، دعا یکی از مهم‌ترین متون شناخته شده است؛ چرا که پیونددهنده‌ای پویا بین خالق و مخلوق به شمار می‌آید و یکی از والاترین نمونه‌های نیایش، صحیفه سجادیه است. این دعاها محصول شرایط بعد از قیام عاشورا است. ...

نویسنده :

 پديدآورنده : زهرا قاسم پیوندی
پديدآورنده : سید محمد رضا ابن الرسول
پديدآورنده : محمد خاقانی اصفهانی
بازدید : 1776

جایگاه و رابطه اخلاق و دین در «اصول الکافی»

چکیده : موضوع رابطۀ دین و اخلاق از مباحث مهم و تأثیرگذار در فلسفۀ اخلاق است که شناخت صحیح آن آثار مثبتی را در عرصه‌های گوناگون فکری و اجتماعی در پی دارد. در این پژوهش تلاش شده با تحلیل احادیث اصول الکافی، ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سید حمیدرضا محمودزاده حسینی
بازدید : 3784

پندارۀ «عشرۀ مبشّره»؛ نشانۀ رابطۀ سیاست و جعل حدیث

چکیده : «عشره مبشره»، حدیث‌نمای منسوب به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، از جمله متون مهم و مشهور در حدیث و کلام اهل سنّت است و در مشروعیت‌بخشی و توجیه عملکرد خلفای سه‌گانه و کارگزاران آنان از نقش ...

نویسنده :

 پديدآورنده : علی راد
پديدآورنده : سید مهدی حسینی