بازدید : 329

نویسنده :

 مترجم : سید محمد علی رضوی
بازدید : 813

سیر تاریخی حدیث در خوزستان و نقش محدثان آن در گسترش حدیث

چکیده : خوزستان به عنوان دروازه ورود اسلام به ایران یکی از مناطق تاثیر‌گذار در تاریخ و پژوهش‌های حدیثی در ایران به شمار می‌رود. در این پژوهه سیر تاریخی حدیث در خوزستان، از زمان پیامبر اکرم _ صلی الله علیه و آله ...

نویسنده :

 پديدآورنده : هادی حجت
پديدآورنده : عبدالرضا رسایی
بازدید : 1058

راهکارهای علامه حلی در برخورد با تعارض آرای رجالی در خلاصةالاقوال

چکیده : گاه در احوال روات، میان صاحبان اصول اولیه رجالی _ که مبنای قضاوت متاخران در وثاقت روات‌اند _ تعارضاتی دیده می‌شود. برخی معتقدند که برخورد علامه حلی با تعارض آرای رجالی در خلاصة الاقوال _ که مهم‌ترین کتاب رجالی قرن ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد کاظم رحمان ستایش
پديدآورنده : فاطمه ژیان
بازدید : 540

نگاهی به سازوکار ثواب و عقاب الهی

چکیده : فراوانی ثواب نقل شده در منابع روایی برای برخی اعمال، همچون زیارت و عزاداری امام حسین _ علیه السلام _ یکی از شبهات رایج نزد نسل معاصر است. در این نوشتار، نویسنده بر آن بوده تا برخی قواعد کلی قابل ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد حسین صالح آبادی
بازدید : 463

تحلیل روانشناختی طبقه‌بندی ارتباطات فردی در احادیثِ انواع دوستان

چکیده : نیاز به ارتباط و دلبستگی یکی از بنیادی‌ترین نیازهای انسان است که بقای آدمی به آن وابسته است. اما با وجود بنیادین بودن نیاز «ارتباط»، انسان‌ها، هم بر اثر گرایش درونی و هم تجربیات تاریخی، ارتباطات خود را «طبقه‌بندی» می‌کنند. ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محسن زندی
بازدید : 577

معیار فعل اخلاقی در کتاب ایمان و کفر الکافی

چکیده : مهم‌ترین مساله‌ای که در فلسفه اخلاق مطرح می‌شود و شیوه پاسخگویی به آن، پایه‌های اصلی نظام‌های اخلاقی را شکل می‌دهد، معیار اخلاقی بودن رفتارهای آدمی است. پاسخ‌های متنوعی که در فلسفه غرب به این پرسش ارائه شده، مکاتب اخلاقی گوناگونی ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سید حمیدرضا محمودزاده حسینی
بازدید : 884

نگاهی به حدیث «المجالس بالامانة»

چکیده : این نوشته بر آن است تا با استفاده از روش توصیف و تحلیل و استنباط، حدیث مشهور «المجالس بالامانة» را با استفاده از دیدگاه‌های صاحب‌نظران، بررسی سندی و دلالی کند و مفاد اخلاقی و فقهی آن و نیز گستره مجلس ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد مرادی
بازدید : 664

بررسی محتوایی حدیث استعداد فقر و نقد برخی از دیدگاه‌ها

چکیده : یکی از روایاتی که به لحاظ ترکیب لفظی و برون‌داد معنایی، توجیهات مختلفی یافته و برخی همچون سید مرتضی در کنار آیات و روایات دیگری که در ظاهر دارای مشکل می‌نمایند، به آن پرداخته‏اند، روایت استعداد فقر دوستداران اهل بیت ...

نویسنده :

 پديدآورنده : علی اکبر فراتی
بازدید : 465

نویسنده :

 مترجم : سید محمد علی رضوی
بازدید : 480

نویسنده :

 مترجم : حیدر عبد الکریم مسجدی
صفحه از 4
تعداد موارد : 35