بازدید : 1234

نگاهی به نقش و جایگاه مؤلّفه‌‏های «کتابْ‌محور» در ارزیابی‌‏های حدیثی قدما در پرتو تحلیل منابع فهرستی

چکیده : بنا بر نظر مشهور، عالمان امامی به دو گروه عمدۀ متقدّمان و متأخّران قابل تقسیم‌اند. تفاوت‌‏های متعددی میان این دو در حوزه‌‏های مختلف علمی، از جمله مسائل و مبانی حدیثی وجود دارد. اطلاعات ما در بارۀ مبانی حدیث‌پژوهی گروه نخست، ...

نویسنده :

 پديدآورنده : حمید باقری
بازدید : 705

نویسنده :

 مترجم : حیدر عبد الکریم مسجدی
بازدید : 1965

مطالعه انتقادی دیدگاه عمر فلاته درباره آغاز پیدایش جعلِ حدیث

چکیده : مسأله آغاز پیدایش جعلِ حدیث یکی از مسائل مهم تاریخ حدیث است که از سوی محققان فریقین آرای متفاوت و گاه متناقضی در باره آن ابراز شده است. یکی از این آرا متعلق به عمر بن حسن بن عثمان فلاته، ...

نویسنده :

 پديدآورنده : مهدی مردانی
پديدآورنده : عبد الهادی مسعودی
بازدید : 878

بررسی رابطه مشخصه‌های شغلی با رضایت شغلی کارکنان در مؤسسه علمی - فرهنگی دارالحدیث قم

چکیده : مشاغل سازمانی از طریق فرایند طراحی شغل تعریف و حدود وظایف آنها تعیین می‌شود. طراحی مشاغل با روش‌منطقی می‌تواند بر رضایت شغلی متصدیان مؤثر واقع شود. تحقیق حاضر با هدف بررسی و تبیین رابطه طراحی شغل و رضایت شغلی صورت ...

نویسنده :

 پديدآورنده : لطف علی جباری
پديدآورنده : اصغر هادوی کاشانی
بازدید : 954

واکاوی گونه ‏‏های دخالت ذهنیت راویان در فهم حدیث

چکیده : هدف این نوشتار معرفی یکی از ویژگی‌های مشترک «منطق فهم حدیث» و «دانش هرمنوتیک» است و در آن، گونه‌‏های دخالت ذهنیت ناقلان حدیث در فهم مخاطبان کتب روایی بررسی می‌شود. این پژوهش می ‏کوشد تا نمونه‌‏هایی از احادیث را گردآوری ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سید محمود مرتضوی شاهرودی
پديدآورنده : ابوالفضل ساجدی
بازدید : 725

تحلیل انکار نصوص امامت از سوی برخی نزدیکان اهل بیت(ع)

چکیده : پشتوانه اعتقاد شیعیان به امامت، احادیث متواتری است که در کتاب‌های معتبر حدیثی شیعه جای گرفته است. برخی با استناد به مخالفت عده‏ای از نزدیکان امامان _ علیهم السلام _ نتیجه گرفته‌اند که احادیث امامت، سال‌ها پس از حضور پیامبر ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد رضا سجادی طلب
بازدید : 727

مفهوم عقل و حدود کارآیی آن در دو شرح «الکافی»

چکیده : یکی از مسائل مورد توجه شارحان روایات الکافی تعریف عقل و حدود کارآیی آن است. این توجه به دلیل وجود روایات اهل بیت _ علیهم السلام _ در اصول الکافی است. این مقاله در دو بخش تنظیم شده است: بخش اول، ...

نویسنده :

 پديدآورنده : فاضله میرغفوریان
بازدید : 817

تعدیل‌کننده‌‏های واکنش در خوشایند ــــ ناخوشایند بر اساس احادیث

چکیده : از مسائلی که در سلامت روان نقش مهمی دارد، چگونگی واکنش به دو موقعیت خوشایند و ناخوشایند است. این امر عوامل مختلفی دارد؛ اما هدف این پژوهش، بررسی تک‌عواملی است که در روایات معصومان علیهم السلام آمده و هر کدام ...

نویسنده :

 پديدآورنده : عباس پسندیده
بازدید : 1071

معناشناسی حفظ قرآن در روایات

چکیده : در مجامع روایی عامه و خاصه روایاتی با موضوع قرآن وجود دارد که با تعابیر گوناگون به حفظ قرآن تشویق و ترغیب کرده‌اند. آنچه امروز شاهد آنیم، حمل معنای حفظ، تنها به معنای حفظ ذهنی در این روایات است؛ با ...

نویسنده :

 پديدآورنده : امید پیشگر
پديدآورنده : حیدر عبد الکریم مسجدی
بازدید : 712

نویسنده :

 مترجم : حیدر عبد الکریم مسجدی
صفحه از 4
تعداد موارد : 35