بازدید : 449

نویسنده :

 مترجم : حیدر عبد الکریم مسجدی
بازدید : 480

اعتبارسنجی روایات جمع و تدوین قرآن کریم در زمان ابوبکر و عمر

چکیده : مسأله جمع و تدوین قرآن کریم و اصول حاکم بر آن، از مسائل مهّم علوم قرآنی و اسلامی است. به این موضوع از نظرگاه‌های مختلف نگریسته شده است. این مسأله در همه ادوار تاریخی، محققان و اندیشمندان اسلامی و حتی ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سهراب مروتی
پديدآورنده : فرشته دارابی
بازدید : 470

پژوهشی در شیوه حدیث‌گزاری تفسیر پرتوی از قرآن

چکیده : بُعد قرآنی و حدیثی شخصیت‌های بازگشت به قرآن و بیداری اسلامی، از جمله آیة‌الله طالقانی در دو سده اخیر، امری در خور توجه است. آیة‌الله طالقانی چهره‌ای شاخص در مبارزات فرهنگی و سیاسی سال‌های قبل از انقلاب اسلامی است. مقاله ...

نویسنده :

 پديدآورنده : ابوالفضل خوش منش
بازدید : 542

از شام تاریخی تا شام آخرالزمانی

چکیده : چرا حجم احادیث و در فضایل شام گسترده است؟ پاسخ این مسأله را باید در تحولات سیاسی دوره اموی برای اثبات برتری شام بر عراق و نیز برخی از مجادلات سیاسی بعدی در جغرافیای جهان اسلام و رقابت گروه‌های مختلف ...

نویسنده :

 پديدآورنده : رسول جعفریان
بازدید : 752

جستاری در مفهوم «نسخه»؛ سبکی در گردآوری و گزارش احادیث

چکیده : از «نسخه» به عنوان شیوه‌ای خاص از نگارش‌های حدیثی، تعریف قابل قبولی ارائه نشده است. دو تعریف در میان معاصران بیشتر به کار رفته است: نخست. رساله کوچکی که حاوی احکام تأسیسی بوده که امام علیه السلام آن را وضع ...

نویسنده :

 پديدآورنده : احسان سرخه‌ای
بازدید : 467

پژوهشی در باره احادیث نهی کننده از تعلیم سوره یوسف به زنان

چکیده : در برخی منابع کهن روایی و تفسیری شیعه، روایاتی وجود دارد که بر پرهیز از تعلیم و اقرای سوره یوسف بر زنان دلالت دارند. این روایات علاوه بر آن که با بعد هدایت‌گری قرآن در تعارض‌هستند، در صورت عمل به ...

نویسنده :

 پديدآورنده : رحیمه شمشیری
پديدآورنده : سید کاظم طباطبایی
بازدید : 523

الگوی اسلامی سلسله مراتب در خانواده با رویکرد روانشناختی

چکیده : هدف پژوهش حاضر استنباط الگوی سلسله مراتب در خانواده از قرآن و روایات است. الگوی صحیح سلسله مراتب در خانواده یکی از عوامل تحکیم و آسیب آن، یکی از منابع آسیب در خانواده به حساب می‌آید. الگوی دموکراتیک _ که ...

نویسنده :

 پديدآورنده : جواد ترکاشوند
پديدآورنده : محمدعلی مظاهری
پديدآورنده : عباس پسندیده
بازدید : 836

بررسی دلایل رویکرد اخباریان به علم رجال

چکیده : اخباریان، در قرون اخیر، بر گروهی از عالمان اطلاق می‌شود که نسبت به اخبار رسیده از معصومان علیهم السلام توجه ویژه نشان می‌دهند. در این میان، دیدگاه این گروه نسبت به علم رجال و ارزش آن در خور تأمل است. ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سعیده سادات موسوی نیا
پديدآورنده : حسن نقی زاده