بازدید : 30

نویسنده :

 مترجم : حیدر عبد الکریم مسجدی
بازدید : 29

نویسنده :

 مترجم : سید محمد علی رضوی
بازدید : 42

معناشناسی حفظ قرآن در روایات

چکیده : در مجامع روایی عامه و خاصه روایاتی با موضوع قرآن وجود دارد که با تعابیر گوناگون به حفظ قرآن تشویق و ترغیب کرده‌اند. آنچه امروز شاهد آنیم، حمل معنای حفظ، تنها به معنای حفظ ذهنی در این روایات است؛ با ...

نویسنده :

 پديدآورنده : امید پیشگر
پديدآورنده : حیدر المسجدی
بازدید : 57

سیر تاریخی حدیث در خوزستان و نقش محدثان آن در گسترش حدیث

چکیده : خوزستان به عنوان دروازه ورود اسلام به ایران یکی از مناطق تاثیر‌گذار در تاریخ و پژوهش‌های حدیثی در ایران به شمار می‌رود. در این پژوهه سیر تاریخی حدیث در خوزستان، از زمان پیامبر اکرم _ صلی الله علیه و آله ...

نویسنده :

 پديدآورنده : هادی حجت
پديدآورنده : عبدالرضا رسایی
بازدید : 73

راهکارهای علامه حلی در برخورد با تعارض آرای رجالی در خلاصةالاقوال

چکیده : گاه در احوال روات، میان صاحبان اصول اولیه رجالی _ که مبنای قضاوت متاخران در وثاقت روات‌اند _ تعارضاتی دیده می‌شود. برخی معتقدند که برخورد علامه حلی با تعارض آرای رجالی در خلاصة الاقوال _ که مهم‌ترین کتاب رجالی قرن ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد کاظم رحمان ستایش
پديدآورنده : فاطمه ژیان
بازدید : 63

نگاهی به سازوکار ثواب و عقاب الهی

چکیده : فراوانی ثواب نقل شده در منابع روایی برای برخی اعمال، همچون زیارت و عزاداری امام حسین _ علیه السلام _ یکی از شبهات رایج نزد نسل معاصر است. در این نوشتار، نویسنده بر آن بوده تا برخی قواعد کلی قابل ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد حسین صالح آبادی
بازدید : 29

تحلیل روانشناختی طبقه‌بندی ارتباطات فردی در احادیثِ انواع دوستان

چکیده : نیاز به ارتباط و دلبستگی یکی از بنیادی‌ترین نیازهای انسان است که بقای آدمی به آن وابسته است. اما با وجود بنیادین بودن نیاز «ارتباط»، انسان‌ها، هم بر اثر گرایش درونی و هم تجربیات تاریخی، ارتباطات خود را «طبقه‌بندی» می‌کنند. ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محسن زندی
بازدید : 41

معیار فعل اخلاقی در کتاب ایمان و کفر الکافی

چکیده : مهم‌ترین مساله‌ای که در فلسفه اخلاق مطرح می‌شود و شیوه پاسخگویی به آن، پایه‌های اصلی نظام‌های اخلاقی را شکل می‌دهد، معیار اخلاقی بودن رفتارهای آدمی است. پاسخ‌های متنوعی که در فلسفه غرب به این پرسش ارائه شده، مکاتب اخلاقی گوناگونی ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سید حمید حسینی
بازدید : 89

نگاهی به حدیث «المجالس بالامانة»

چکیده : این نوشته بر آن است تا با استفاده از روش توصیف و تحلیل و استنباط، حدیث مشهور «المجالس بالامانة» را با استفاده از دیدگاه‌های صاحب‌نظران، بررسی سندی و دلالی کند و مفاد اخلاقی و فقهی آن و نیز گستره مجلس ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد مرادی