بازدید : 980

معناشناسی حفظ قرآن در روایات

چکیده : در مجامع روایی عامه و خاصه روایاتی با موضوع قرآن وجود دارد که با تعابیر گوناگون به حفظ قرآن تشویق و ترغیب کرده‌اند. آنچه امروز شاهد آنیم، حمل معنای حفظ، تنها به معنای حفظ ذهنی در این روایات است؛ با ...

نویسنده :

 پديدآورنده : امید پیشگر
پديدآورنده : حیدر عبد الکریم مسجدی
بازدید : 678

نویسنده :

 مترجم : حیدر عبد الکریم مسجدی
بازدید : 420

نویسنده :

 مترجم : سید محمد علی رضوی
بازدید : 1071

سیر تاریخی حدیث در خوزستان و نقش محدثان آن در گسترش حدیث

چکیده : خوزستان به عنوان دروازه ورود اسلام به ایران یکی از مناطق تاثیر‌گذار در تاریخ و پژوهش‌های حدیثی در ایران به شمار می‌رود. در این پژوهه سیر تاریخی حدیث در خوزستان، از زمان پیامبر اکرم _ صلی الله علیه و آله ...

نویسنده :

 پديدآورنده : هادی حجت
پديدآورنده : عبدالرضا رسایی
بازدید : 1509

راهکارهای علامه حلی در برخورد با تعارض آرای رجالی در خلاصةالاقوال

چکیده : گاه در احوال روات، میان صاحبان اصول اولیه رجالی _ که مبنای قضاوت متاخران در وثاقت روات‌اند _ تعارضاتی دیده می‌شود. برخی معتقدند که برخورد علامه حلی با تعارض آرای رجالی در خلاصة الاقوال _ که مهم‌ترین کتاب رجالی قرن ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد کاظم رحمان ستایش
پديدآورنده : فاطمه ژیان
بازدید : 841

نگاهی به سازوکار ثواب و عقاب الهی

چکیده : فراوانی ثواب نقل شده در منابع روایی برای برخی اعمال، همچون زیارت و عزاداری امام حسین _ علیه السلام _ یکی از شبهات رایج نزد نسل معاصر است. در این نوشتار، نویسنده بر آن بوده تا برخی قواعد کلی قابل ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد حسین صالح آبادی
بازدید : 656

تحلیل روانشناختی طبقه‌بندی ارتباطات فردی در احادیثِ انواع دوستان

چکیده : نیاز به ارتباط و دلبستگی یکی از بنیادی‌ترین نیازهای انسان است که بقای آدمی به آن وابسته است. اما با وجود بنیادین بودن نیاز «ارتباط»، انسان‌ها، هم بر اثر گرایش درونی و هم تجربیات تاریخی، ارتباطات خود را «طبقه‌بندی» می‌کنند. ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محسن زندی
بازدید : 812

معیار فعل اخلاقی در کتاب ایمان و کفر الکافی

چکیده : مهم‌ترین مساله‌ای که در فلسفه اخلاق مطرح می‌شود و شیوه پاسخگویی به آن، پایه‌های اصلی نظام‌های اخلاقی را شکل می‌دهد، معیار اخلاقی بودن رفتارهای آدمی است. پاسخ‌های متنوعی که در فلسفه غرب به این پرسش ارائه شده، مکاتب اخلاقی گوناگونی ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سید حمیدرضا محمودزاده حسینی
بازدید : 1336

نگاهی به حدیث «المجالس بالامانة»

چکیده : این نوشته بر آن است تا با استفاده از روش توصیف و تحلیل و استنباط، حدیث مشهور «المجالس بالامانة» را با استفاده از دیدگاه‌های صاحب‌نظران، بررسی سندی و دلالی کند و مفاد اخلاقی و فقهی آن و نیز گستره مجلس ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد مرادی