استفاده از عوامل طبيعى  766
استفاده از عوامل طبيعى

يكى از پيامبران بيمار شد، و با خود گفت: خود را درمان نمىكنم تا همان كسى كه بيمارم كرده شفا دهد. خداوند تعالى به او ...

ايمان  963
ايمان

ايمان مانند نردبانى است كه ده پله دارد و پلههاى آن يكى پس از ديگرى پيموده مىشود ... و مقداد در پله هشتم قرار دارد ...

مالك نفس شدن  979
مالك نفس شدن

هركه در رغبت، ترس، شهوت، خشم و شادى خوددار باشد خداوند تنش را بر آتش حرام مىكند

حسن عاقبت  1293
حسن عاقبت

پروردگارا من از تو درخواست مىكنم كه عاقبت مرا به سعادت ختم كنى و ايمانى را كه اكنون دارم از من سلب نكنى

ياران امام زمان عليه السلام  820
ياران امام زمان عليه السلام

اى كاش در برابر شما قدرتى داشتم؛ يا تكيه گاه و پشتيبان محكمى در اختيار من بود

عطوفت و رحمت  809
عطوفت و رحمت

خُلق عظیم (حدیث هفتم) ، زنان كه كودكان خود را در بغل مى گيرند و به آنها مهر و محبت مى ورزند ، اگر بازى فراوان ...

عاق والدین  886
عاق والدین

خُلق عظیم (حدیث ششم) ، سرپيچى از فرمان و دستورات پدر و مادر از گناهان بزرگ است؛ زيرا خداوند «عاق» را ستمگر و بدبخت قرار داده ...

خیر و شر  4820
خیر و شر

شرح چهل حدیث (39)

والاترین نعمت  2835
والاترین نعمت

(( عن مولانا الصّادق ­علیه ­السّلام : ما أنعم­ الله عزّ و جلّ علی عبدٍ اجلّ من أن لا یکونَ في قلبه مع الله تعالی ...

نعمتهای ظاهری و باطنی  4252
نعمتهای ظاهری و باطنی

(( عن مولانا الصّادق علیه السّلام : ما أنعم الله عزّ و جلّ علی عبدٍ اجلّ من أن لا یکونَ في قلبه مع الله تعالی ...

صفحه از 3
تعداد موارد : 23