خانواده، نوجوانان  600
خانواده، نوجوانان

چهل حدیث برگزیده، برای گروه سنی نوجوان ۱۲ تا ۱۵ ساله (مجموعه حدیثی خانواده)

چهل حدیث « بردباری و خشم »  9827
چهل حدیث « بردباری و خشم »

بدانيد كه بهترين انسان ها كسانى هستند كه دير به خشم آيند و زود راضى شوند

چهل حدیث « دوستی با خدا »  12712
چهل حدیث « دوستی با خدا »

چهل حدیث انواع و موارد دوستی با خدا

چهل حدیث « با خدا باش پادشاهي كن »  4778
چهل حدیث « با خدا باش پادشاهي كن »

ياد خدا عقل را آرامش مى دهد، دل را روشن مى كند و رحمت او را فرود مى آورد

چهل حدیث « قرض و ربا »  5586
چهل حدیث « قرض و ربا »

خداى عزوجل رباخوار و ربا دهنده و نويسنده و شاهد بر آن را لعنت كرده است.

چهل حدیث « مؤمن و منافق »  2774
چهل حدیث « مؤمن و منافق »

نيّت مؤمن بهتر از عمل او و نيت منافق بدتر از عمل اوست

چهل حدیث « راستگويى و دروغگويى »  4088
چهل حدیث « راستگويى و دروغگويى »

راستگو را نخستين كسى كه تصديق مى كند، خداى عزوجل است كه مى داند اوراستگوست و نيز نفس او تصديقش مى كند كه مى داند راستگوست

چهل حدیث « خوب و بد را بشناسیم »  3468
چهل حدیث « خوب و بد را بشناسیم »

دانايى سرآمد همه خوبى ها و نادانى سرآمد همه بدى هاست

چهل حدیث « بهترین و بدترین مردم »  30062
چهل حدیث « بهترین و بدترین مردم »

بهترين شما كسى است كه به خيرش اميدوار و از شرّش در امان باشند.

چهل حدیث « عدالت و ظلم »  15405
چهل حدیث « عدالت و ظلم »

عدالت از عسل شيرين تر، از كره نرم تر و از مُشك خوشبوتر است

چهل حدیث « عدل الهی »  48262
چهل حدیث « عدل الهی »

عدالت ترازوى خداى سبحان

چهل حديث « اعجاز بسم اللّه‏ »  40048
چهل حديث « اعجاز بسم اللّه‏ »

بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم، كليد وضو و كليد هر چيزى است.

چهل حديث « هر چه كنى، به خود كنى »  16524
چهل حديث « هر چه كنى، به خود كنى »

هر كس خوبى بكارد، خشنودى درو مى كند و هر كس بدى بكارد، پشيمانىمى چيند، هر كس هر چه بكارد، همان را دِرو مى كند.

چهل حديث « اخلاق پسنديده »  146281
چهل حديث « اخلاق پسنديده »

آيا به شما بگويم كه مكارم اخلاق چيست؟ گذشت كردن از مردم، كمك مالى به برادر (دينى) خود و بسيار به ياد خدا بودن

صفحه از 4
تعداد موارد : 51