بازدید : 1921

نقد و بررسی کتاب‌ «الاسرار المرفوعه‌ فی الاخبار الموضوعه‌»

چکیده : ملا علی قاری از علمای متأخر اهل‌ سنت‌ است‌ که‌ در کتاب‌ «الاسرارالمرفوعه‌» به‌ بررسی اخبار موضوع‌، همت‌ گماشته است. اهمیت‌ بحث‌ از حدیث‌ موضوع‌ در این‌ است‌ که‌ گاهی احادیث‌ سست‌، موجب‌ وهن‌ اسلام‌ می‌شود و اهمیت‌ نقد کتاب‌ ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سید رضا مؤدب
پديدآورنده : صمد عبداللهی عابد
بازدید : 1207

نقد و بررسی سندی و متنی روایات اسباب نزول سوره‌های نبأ تا فجر

چکیده : در جوامع روایی و کتب تفسیری و اسباب نزول، برای بسیاری از آیات و سوره‌ها، سبب نزول گزارش شده است. اما از آن‌جا که تمام روایات اسباب به صحت نپیوسته است، محققان را بر آن داشته تا به ارزیابی سند ...

نویسنده :

 پديدآورنده : رسول محمد جعفری
پديدآورنده : اصغر هادوی کاشانی
پديدآورنده : حسین محمدی
بازدید : 1553

کتاب «نقد کتب حدیث» در ترازوی نقد با تکیه بر آسیب‌های فقه الحدیثی

چکیده : کتاب «نقد کتب حدیث» از آثار یکی از مؤلفان عصر حاضر است که در نویسنده‌ آن به تصور خود، به معرفی احادیث جعلی موجود در منابع روایی شیعه پرداخته است. دقت در روش کاری مؤلف نشان می‌دهد که برخی روایات ...

نویسنده :

 پديدآورنده : مجید معارف
پديدآورنده : مهدی هادیان
بازدید : 1179

بازخوانی روایات جمع قرآن بر پایۀ حدیث نزول قرآن بر هفت حرف

چکیده : پیامبر اکرم (ص) هم زمان با بنیان­گذاری قرائت و کتابت قرآن کریم، نظام آموزش آن را با هدف فهم و دریافت، و بکارگیری زبان قرآن پایه­ گذاری کردند. از این رو، بر اساس زمینه ­های صدور حدیث نزول قرآن بر ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سید کاظم طباطبایی
پديدآورنده : محسن رجبی قدسی
بازدید : 1699

احادیث ابدال و مفهوم آن‏

چکیده : ابدال یکى از اصطلاحات فرهنگ اسلامى نزد فریقین است که از دیرباز بر زبان احادیث و علماى دین ظاهر شده است. اما این اصطلاح به چه معناست؟ مصادیق آن کدامست؟ نظر اهل سنت و شیعه در این باره، با توجه ...

نویسنده :

 پديدآورنده : قاسم بستانی
بازدید : 1063

مقایسه اندرزنامه‌ طاهر ذوالیمینین با نامه‌ امام علی(ع) به مالک اشتر

چکیده : در تاریخ اسلام سیاست نامه‌ها و نامه‌های سیاسی از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. چنانکه بین سه قرن اولیه هجرت نامه‌های بسیار مشهوری در این خصوص توسط امام علی (ع) خطاب به مالک اشتر نخعی و طاهر بن حسین (ذوالیمینین) سردار معروف ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سید ابوالفضل موسوی فرد
پديدآورنده : حسن صادقی سمرجانی
بازدید : 1166

روش‌ها و معیارهای نقد روایت در تفسیر «فی ظلال القرآن»

چکیده : روایت به عنوان یکی از منابع تفسیری همواره مورد توج مفسران قرآن بوده و در تفسیر قرآن به اشکال گوناگون از آن بهره گرفته شده است. برخی مفسران تنها به نقل روایت پرداخته و برخی دیگر به نقد و بررسی ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد مولوی
پديدآورنده : داود معماری
پديدآورنده : مرضیه مهری ثابت
بازدید : 1739

جایگاه و کارکرد اصول و قواعد فقه الحدیثی در «استقصاء الاعتبار فی شرح الاستبصار»

چکیده : درک و فهم حدیث به عنوان دومین منبع احکام و دستورات اسلام از اهمیت شایانی برخوردار است. علوم حدیثی از جمله فقه الحدیث متکفل این مهم است. از این­ رو، علما و فقها از جمله مؤلف استقصاء الاعتبار فی شرح ...

نویسنده :

 پديدآورنده : عبدالله غلامی
بازدید : 1067

تحلیل انتقادی مواجهۀ یحیی محمد با مسألۀ امامت در «مشکلة‌الحدیث»

چکیده : ریشۀ بسیاری از اتهامات به شیعه و ناصحیح خواندن احادیث شیعی، به اصل امامت بازمی‌گردد؛ چنان‌که نویسندۀ کتاب مشکلة‌الحدیث، حجم زیادی از اشکالات خود بر متن احادیث شیعه را بر این اصل متمرکز ساخته است. یحیی محمّد، امامت را اکتسابی ...

نویسنده :

 پديدآورنده : عبد الهادی فقهی زاده
پديدآورنده : زهرا عماری الهیاری
بازدید : 1909

احادیث آفرینش آدم «علی صورته»: چالش های فهم در سده های دوم و سوم هجری

چکیده : احادیث خلق آدم «علی صورته» که به طور گسترده در جوامع حدیثی نقش بسته اند، در طی سده های متمادی زمینه ای برای چالش عقایدی میان جریان های مختلف جهان اسلامی، به ویژه محدثان متکلمان بوده است. در پهنه ...

نویسنده :

 پديدآورنده : احمد پاکتچی
صفحه از 2
تعداد موارد : 12