مكان هاى منسوب به امام مهدى عليه السلام  728
مكان هاى منسوب به امام مهدى عليه السلام

در ادبيات شيعه ، برخى از مكان ها به امام زمان منسوب است و شيعيان برايشان احترام ويژه قائل اند ، مانند : مسجد سهله، مسجد جمكران، مقامى در مسجد كوفه، مكانى در وادى السلام و ... از اين ميان ، مسجد سهله و ...

تبيين بركات امام غايب  699
تبيين بركات امام غايب

حكمتِ غيبت امام چيست؟ و وجود امام غايب ، چه فايده اى دارد؟ چه ضرورتى دارد كه خداوند متعال ، فردى را كه امكان رهبرى جامعه براى او فراهم نيست ، به امامت برگزيند و بر خلاف عادت ، قرن ها عمر او را طولانى ...

پژوهشى در باره حكم برخاستن به هنگام ذكر امام مهدي‏ عليه السّلام با لقب «قائم»  727
پژوهشى در باره حكم برخاستن به هنگام ذكر امام مهدي‏ عليه السّلام با لقب «قائم»

آيا دليل خاصّى براى استحباب قيام و همچنين نهادن دست بر سر به هنگام نام برده شدن از امام مهدى عليه السلام با لقب «قائم» وجود دارد كه بر اساس آن، برخى شيعيان به هنگام ذكر اين لقب، قيام مى‏كنند و برخى علاوه بر قيام، ...

صفحه از 2
تعداد موارد : 17