چهل حدیث « دوستی با خدا »  3655
چهل حدیث « دوستی با خدا »

چهل حدیث انواع و موارد دوستی با خدا

چهل حدیث « با خدا باش پادشاهي كن »  3932
چهل حدیث « با خدا باش پادشاهي كن »

ياد خدا عقل را آرامش مى دهد، دل را روشن مى كند و رحمت او را فرود مى آورد

چهل حدیث « از خدا بخواهیم »  55138
چهل حدیث « از خدا بخواهیم »

خداشناس‏‌ترين مردم، پر درخواست‏‌ترين آنان

چهل حديث « اعجاز بسم اللّه‏ »  36595
چهل حديث « اعجاز بسم اللّه‏ »

بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم، كليد وضو و كليد هر چيزى است.

چهل حدیث « محبوب‏ترين مردم نزد خدا »  32179
چهل حدیث « محبوب‏ترين مردم نزد خدا »

در حقيقت گرامى ترين شما نزد خدا با تقواترين شماست.