چهل حدیث « بردباری و خشم »  10452
چهل حدیث « بردباری و خشم »

بدانيد كه بهترين انسان ها كسانى هستند كه دير به خشم آيند و زود راضى شوند

چهل حدیث « راستگويى و دروغگويى »  4139
چهل حدیث « راستگويى و دروغگويى »

راستگو را نخستين كسى كه تصديق مى كند، خداى عزوجل است كه مى داند اوراستگوست و نيز نفس او تصديقش مى كند كه مى داند راستگوست

چهل حدیث « خوب و بد را بشناسیم »  3486
چهل حدیث « خوب و بد را بشناسیم »

دانايى سرآمد همه خوبى ها و نادانى سرآمد همه بدى هاست

چهل حدیث « بهترین و بدترین مردم »  30600
چهل حدیث « بهترین و بدترین مردم »

بهترين شما كسى است كه به خيرش اميدوار و از شرّش در امان باشند.

چهل حديث « هر چه كنى، به خود كنى »  16564
چهل حديث « هر چه كنى، به خود كنى »

هر كس خوبى بكارد، خشنودى درو مى كند و هر كس بدى بكارد، پشيمانىمى چيند، هر كس هر چه بكارد، همان را دِرو مى كند.

چهل حديث « اخلاق پسنديده »  147767
چهل حديث « اخلاق پسنديده »

آيا به شما بگويم كه مكارم اخلاق چيست؟ گذشت كردن از مردم، كمك مالى به برادر (دينى) خود و بسيار به ياد خدا بودن

چهل حدیث « شايسته ‏ترين الگو »  10996
چهل حدیث « شايسته ‏ترين الگو »

قطعا رفتار رسول خدا براى شما الگويى شايسته است، براى آنان كه به رحمت خدا و روز رستاخيز اميد دارند و خدا را بسيار ياد مى كنند.