بررسی حديث غدير  5170
بررسی حديث غدير

ماجرای غدیر با جوانب آن به تفصیل توضیح داده شده است. بررسی سند، بررسی دلالت حدیث بر ولایت امیرالمومنین علیه السلام، ماجرای غدیر، محتوای خطبه و ...

مبانى حكومت بر دل ها  904
مبانى حكومت بر دل ها

مبانی حکومت بر دل ها در این نوشته، بر اساس سیاست های امام علی(ع) است.

تحليلى بر علل ناخشنودى امام على از پذيرش حكومت  1611
تحليلى بر علل ناخشنودى امام على از پذيرش حكومت

آيا به واقعْ امام عليه السلام ، پذيرفتن حكومت را خوش نمى داشت و به حاكميت ديگرى تمايل داشت؟! يا با اين گونه موضعگيرى ، نوعى تعارف سياسى براى جلب توجّه بيشتر مردم ، طرح مى كرد؟! يا اين دو گونه برخورد در زندگانى وى ...

نسبت «فال بد زدن» به امام علی(ع)  2307
نسبت «فال بد زدن» به امام علی(ع)

طلحه ، نخستين كسى بود كه با على عليه السلام بيعت كرد . دست طلحه ، ناقص بود . از اين روى ، فال بد زدند كه اين بيعت ، دوام نخواهد داشت . در اين كه تفأّلِ بد را چه كسى بر زبان ها ...

سياست على(ع) در كنار گذاردن معاويه  3347
سياست على(ع) در كنار گذاردن معاويه

آيا بهتر نبود امام على عليه السلام معاويه را در آغاز حكومت خود ، ابقا مى كرد تا حاكميتش استقرار يابد و معاويه، همراه اهل شام با او بيعت كند و بعد ، او را عزل مى كرد تا جنگ صفّينْ پيش نيايد و حكومت ...

سياست علوى و سياست اموى  1151
سياست علوى و سياست اموى

معاویه پس از شکست در جبهه صِفّين، براى رسيدن به اهداف و مطامع شوم خود ، راه ديگرى در پيش گرفت؛ راه و سياستى غير اسلامى و غير انسانى در برخورد با امام عليه السلام يعنى سياست آزارِ غافلگيرانه، از قبيل: ترور، آتش زدن خانه ...

سياست در دو مكتب علوی و اموی  2242
سياست در دو مكتب علوی و اموی

تفاوت سیاست امام علی(ع) و امویان در اداره حکومت تبیین می شود

روى گردانندگان از بيعت با امام علی(ع)  1594
روى گردانندگان از بيعت با امام علی(ع)

پس از عثمان، بیعت با امام علی(ع) عمومیت یافت جز اندک افراد.

تحليلى در باره بركنارى قيس بن سعد  1438
تحليلى در باره بركنارى قيس بن سعد

امام على عليه السلام در نخستين روزهاى خلافت خود ، قيس بن سعد بن عباده را ـ كه سياستمدارى كارآزموده ، دقيق و زيرك بود ـ حاكم مصر كرد و به آن جا فرستاد . اما پس از مدتی او را برکنار کرد.

تحليلى درباره عوامل شورش عليه عثمان  6328
تحليلى درباره عوامل شورش عليه عثمان

اعتراض هاى سرازير شده به سوى خليفه ، سرچشمه در كجا دارند؟ مردمانى كه براى ستاندن دادِ خويش از خليفه در مدينه گرد آمده اند ، به گواه تاريخ ، نه از قشرى خاص و نه از آبادى و شهرى خاص اند . پس به ...

دفاع كلّى از سياست مدارى امام على(ع)  1064
دفاع كلّى از سياست مدارى امام على(ع)

توضیح برخی رفتارهای سیاسی امام علی(ع) که مورد پسند بسیاری از سیاست مداران امروزی نیست

تاريخ بيعت با امام علی(ع)  1739
تاريخ بيعت با امام علی(ع)

مورّخان و سيره نويسان ، در تعيين تاريخ دقيق بيعت مردم با امام على عليه السلام اختلاف نظر دارند .