حضرت فاطمه(س) لوحی را که خداوند به رسول خدا(ص) داده بود که برآن نام اهل بیت(ع) وجود داشت، نشان جابر داده است.

گزارش مناظره ی امام رضا(ع) با متکلم خراسان در مورد بدا

پس از تغییر قبله از بیت المقدس به کعبه، رسول خدا(ص) پاسخ می دهد که کدام قبله برحق بوده و کدام باطل که روی گردانده شد؟

حضرت ابراهیم(ع) وقتی که غذا برای فرشتگان آورد، قیمت آن را گفتن «بسم الله» در ابتدای خوردن و «الحمد لله» در پایان آن بیان کرد.

امام سجاد(ع) با مادرش هم غذا نمی شد تا مبادا چیزی را بردارد که مادرش می خواسته بردارد

امام کاظم(ع) وقتی نان را زیر ظرف غذا دید، تذکر داد که برداشته شود.

وقتی امام صادق(ع) دست در آبگوشت برد برای صرف غذا به یاد آتش جهنم افتاد و بسیار از آن یاد کرد.

هنگامی که فرشته ای به رسول خدا(ص) عرضه داشت: «می خواهی پیامبر و بنده باشی، یا پیامبر و شاه؟» تواضع و بندگی را ترجیح داد.

برادری حقیقی زمانی دانسته شده که شخص هنگام نیاز، دست در جیب برادر دینی اش کند و پول بردارد.

خداوند از هیچ ظرفی به اندازه شکم پر، نفرت ندارد

قطع رحم سبب کوتاهی عمر می شود.

قضیه ی وصف امام علی(ع) به «لا سَیفَ إلّا ذُوالفَقا رِ ولا فَتی إلّا عَلِی» در این حدیث آمده است.

امام(ع) به شخصی که دیگری را دوست داشت، سفارش کرد که دوستی ات را به او اظهار کن

امام علی(ع) خرمافروشی را که با نیرنگ، جنسش را فروخته بود، مجبور به پس گرفتن کرد.

دفاع جانانه ی امام علی(ع) از رسول خدا(ص) در این ماجرا آمده است.

رسول گرامی اسلام(ص) زیاده روی از استفاده از حلال را هم شایسته نمی دانست.

حدیثی در مورد ماجرای بیعت دوم عقبه

اهمیت صداقت در انجام کار برای دیگران در این حدیث به خوبی هویداست.

ماجرای توصیف امام علی(ع) به «لا فَتی إلاّ عَلِی» در این حدیث آمده است.

شخصی فقیر با معجزه ای از پیامبر(ص) به اموال فراوان رسید اما به دنبال آن، از شرکت در نماز جماعت سستی می کرد و دوباره با کرامت رسول خدا(ص) آن اموال را از دست داد و دوباره به نماز جماعت پایبند شد.

صفحه از 16
تعداد موارد : 310