هیجکس نمی تواند در مورد آمرزیده نشدن کسی، از جانب خداوند حکم کند.

توجه به زن، پاداش فراوان به دنبال دارد که این حدیث به آن اشاره می کند.

انسانی که توبه می کند و می شکند، توبه ی مجدد هم مورد پسند است.

گناه در هر مرتبه ای باشد، با توبه، قابل بخشش است

با توجه به معتقدات حسن بصری، امام زین العابدین(ع) از او خواست مردم را رها کند و به خود بپردازد

امیرالمؤمنین(ع) چگونگی توبه را به کمیل آموزش می دهد.

رسول گرامی اسلام(ص) صرف انجام دادن کار نیکو و ترک کارهای بد را مایه ی بخشیده شدن گناهان گذشته خوانده است.

امام باقر(ع) توبه پس از هر گناه را جایز و شایسته خوانده است.

ماجرای جوانی است که گناهی بزرگ مرتکب شده بود اما به دلیل توبه ی واقعی، گناهش بخشیده شد.

پیامبر(ص) به شخصی که نه روزه گرفته بود و نه به فقیری اطعام کرده بود، سفارش کرد که به خانواده اش بخوبی رسیدگی کند چرا که این کار نوعی صدقه است.

در قیامت ندا می رسد که امام علی(ع) خلیفه ی خدا در زمین و حجت اوست

رسول گرامی اسلام(ع) برای بچه داری و خانه داری زنان، ثواب های شگفت آور بیان فرموده است.

پیامبر(ص) شوهر را بهشت و دوزخ همسرش معرفی کرده است.

ابوذر امام علی(ع) را تقسیم کننده ی بهشت و جهنم و نیز جداکننده ی حق از باطل و حجت خدا بر امت خواند و رسول خدا(ص) سخنش را تایید کرد.

پیامبر اسلام(ص) پنج عامل را سبب مشکلات مهم جامعه بر شمرده است.

هنگامی که رسول خدا(ص) گردنبندی بر تن حضرت فاطمه(س) دید، اظهار ناخرسندی کرد و...

آسان گیری در خرید و فروش و قرض دادن و گرفتن، مورد سفارش قرار گرفته است.

وقتی آدم(ع) کعبه را بنا کرد، بخشش گناهان ذریه اش را از خداوند خواست و به او گفته شد که هرکدام در کنار کعبه اعتراف به گناه کنند، بخشیده می شوند.

آنچه در مورد گفته می شود که دوست ندارد، اگر در او باشد غیبت است و اگر نباشد تهمت.

پیامبر اکرم(ص) با دیدن گردن بند بر گردن حضرت فاطمه(س) اظهار کراهت کرد. وقتی که حضرت فاطمه(س) آن را از خود جدا کرد و به فقیر داد، پیامبر(ص) در شأن او و خانواده اش جملاتی درخور توجه بیان فرمود.

صفحه از 12
تعداد موارد : 224