امام باقر(ع) در حضور هشام بن عبدالملک حکومت و هدایت اهل بیت(ع) و امتداد آن را به همگان گوشزد فرمود.

پیامبر(ص) زنانی را که به شوهرشان می گویند: هیچ از تو خیر ندیدم، سرزنش فرمود.

اوّلین طلاق خُلعی که در اسلام به وقوع پیوست، طلاق خواهر عبد اللّه بن اُبَی بود.

امام علی(ع) با استری به بازار رفت و آنان را از کارهای ناشایست باز داشت.

هنگامی که معجون بادام برای پیامبر(ص) آوردند، به دلیل اینکه این نوع خوراکی ویژه نازپرودگان است، از خوردن آن خودداری کرد.

رسول خدا(ص) از بیان روابط خصوصی زن و شوهر برای دیگران، منع فرمود.

امام رضا(ع) در مناظره ای نشان داد که «آل پیامبر» شامل تمام امت نمی شود.

ماجرای حدیث سلسلة الذهب

امام رضا(ع) در مناظره با شخصی ذندیق، با این بیان که عمل به دستورهای دینی مطابق با عقل است.

شأن نزول آیه 30 در سوره انفال

امام صادق(ع) پسرش اسماعیل را از اعتماد به شرابخوار برای تجارت با اموالش نهی کرد اما اسماعیل گوش نداد و اموالش از بین رفت و...

رسول خدا(ص) مردم را از اینکه اسرار مربوط به آمیزش با همسر را برای دیگران بیان کنند

پیامبر اکرم(ص) کسانی را که خود را بی بهره از امور دنیایی می کنند، مذمت فرمود.

شخصیت های برجسته ای، هنگام حکومت رسیدن امام علی(ع) شرط بیعت خود را آن قرار دادند که حضرت به آنچه از بیت المال (حتی نامشروع) به دستشان رسیده کاری نداشته باشد. اما حضرت نپذیرفت.

سدیر صیرفی شدت گریه ی امام صادق(ع) را نقل می کند که از انحراف مسلمانان در عصر غیبت می گریست.

حکایت از زبور داود(ع) در مورد پرسودتر بودن تجارت با خداوند

پیامبر(ص) وضعیت اشرافی گری مسلمانان در آینده را پیش بینی فرمود و زندگی در زمان خود را ترجیح داد

پیامبر اکرم(ص) عثمان بن مظعون را بخاطر افراط در عبادت و رسیدگی نکردن به همسر، سرزنش کرد.

هرآنچه در بازار مسلمین دیده می شود، باید آن را پاک و حلال به حساب آورد.

شخصی که اهل مطالعه بود، وقتی که دانست فرودستان و بینوایان از رسول گرامی اسلام(ص) پیروی کرده اند، به حقانیت حضرت پی برد زیرا پیامبران دیگر نیز چنین بودند.

صفحه از 14
تعداد موارد : 264