امام حسین(ع) غلامی را که مستحق کیفر بود، به دلیل اینکه با آیات قرآن، حضرت را دعوت به عفو کرد، او را آزاد کرد.

ماجرای ملحق شدن حر به سپاه امام حسین(ع) در این حدیث آمده است.

امام حسین(ع) در باغش برده ی خود را دید که از نانی که می خورد به سگ هم می دهد. به همین خاطر غلام را آزاد کرد و باغ را به او بخشید و دو هزار دینار هم به او داد.

امام حسین(ع) کنیزی را به پاس دسته گلی که برایش آورده بود، آزاد کرد.

امام حسین(ع) دعوت بردگان را پذیرفت و خود نیز آنها را به منزل دعوت کرد.

کسانی که اعمال ناشایست انجام دهند، به انکار آیات خداوند می انجامد.

اولین طلاق خلع مربوط به حبیبه دختر سهل در عصر پیامبر اسلام(ص) است.

طبق فرموده ی امام علی(ع) افراد هر عشیره و قوم، سزاوار است که به هم عشیره ی خود یاری رساند و از یکدیگر پشتیبانی کنند.

امام باقر(ع) حد سفره را اینگونه بیان فرمود: بسم الله در آغاز، حمد خدا در پایان و غذا خوردن از مقابل خود

دختر باید به ازدواج رضایت دهد و پدر نمی تواند بدون رضایتش به ازدواج کسی در آورد هرچند پسر از نظر پدر، شخصی درستکار و مناسب باشد.

امام کاظم(ع) بخشی از آداب غذا خوردن را در این حدیث بیان فرموده است.

کسی که لباس دارد و بداند همسایه اش بی لباس است، اگر به او ندهد، برادر واقعی نیست.

رسول خدا(ص) در حال خطبه نماز جمعه بود که مردم با شنیدن صدای طبل، خبر شدند که کالایی برای فروش رسیده. خطبه را رها کردند و...

کسی که از امام علی(ع) پیروی نکند در قیامت نابینا محشور می شود.

این ماجرا نشان می دهد که امام علی(ع) شخصا به بازار مسلمانان می رفت و امر به معروف و نهی از منکر می کرد و بر بازار نظارت داشت

امامان(ع) مراقب بودند که همه بر یک امر مستحبی، عمل نکنند تا مردم تصور وجوب نداشته باشند.

مردی که دخترش را بدون مشورت با او، به ازدواج کسی در آورده بود، پیامبر از او خواست تا با دخترش مشورت کند.

امام باقر(ع) در حضور هشام بن عبدالملک حکومت و هدایت اهل بیت(ع) و امتداد آن را به همگان گوشزد فرمود.

پیامبر(ص) زنانی را که به شوهرشان می گویند: هیچ از تو خیر ندیدم، سرزنش فرمود.

اوّلین طلاق خُلعی که در اسلام به وقوع پیوست، طلاق خواهر عبد اللّه بن اُبَی بود.

صفحه از 15
تعداد موارد : 281