دلیل گریه امام حسن(ع) هنگام احتضار

ماجرای اصحاب شنبه در این حدیث بیان شده است.

طبق این حدیث، رسول خدا(ص) در مرگ نوه اش گریست و چنین گریه ای را ستود.

تعدادی از خصوصیات شیعیان، از زبان امام صادق(ع) نقل شده است.

ماجرای حضرت یونس در قرآن کریم آمده است و این حدیث آن را بیان کرده است.

در جنگ خیبر وقتی برده ای با گوسفندان صاحبش نزد رسول خدا(ص) آمد و مسلمان شد، حضرت به او دستور داد تا گوسفندها را به صاحبشان برساند.

ماجرای یکی از بیعت ها با رسول گرامی اسلام(ص)

سفارش به تحمل سختی ها در راه دین در این حدیث آمده است.

در این حدیث به گناه بزرگ تهمت و روی گردانی از رسول گرامی اسلام(ص) اشاره شده است.

رسول گرامی اسلام(ص) محبت اهل بیتش را مایه همنشینی در بهشت با آنها می خواند.

امام زین العابدین(ع) با محبت به کسی که به او توهین کرده بود، سبب هدایتش شد.

بیعت عام پیامبر(ص) همان بیعت شجره است و آن، یک درخت طلح یا درخت مسواکی بود در کنار چاه حدیبیه.

ماجرای درگیری داوود(ع) با جالوت در این روایت آمده است.

با دعای پیامبر(ص) بخشی از عذاب امتش برداشته شده است اما آزمایش همچنان ادامه دارد.

ماجرای مسلمان شدن اهل مدینه و بیعت آنان در این حدیث آمده است.

رد امانت به قدری مهم است که امام صادق(ع) فرمود: اگر ابن ملجم هم امانتی به من بسپارد به او بر میگردانم

این روایت، ملکی را ارزان از کسی خریدن در حالی که طرف ناچار به فروش است، مذمت کرده است.

به دلیل اینکه زید بن عمرو برای یافتن دین توحید تلاش فراوان کرد تا به اسلام رسید، رسول خدا(ص) او را یک امت خواند.

امام باقر(ع) کسی را که در خلوت با زنی نامحرم شوخی کرده بود، مذمت فرمود.

صفحه از 23
تعداد موارد : 454