پژوهش‌های نهج البلاغه

چکیده : فصلنامه پژوهشهای نهج البلاغه، متعلق به بنیاد بین المللی نهج البلاغه، را باید نخستین مجله ای دانست که به شکل تخصصی به موضوعات و مسائل اساسی پیرامون نهج البلاغه پرداخته است.

نویسنده :

 مدير مسئول : سیدجمال الدین دین پرور
سردبير : عبد الله موحدی‌محب

شناسنامه علمی شماره 56 فصلنامه پژوهشهای نهج البلاغه

چکیده : شناسنامه علمی شماره 56 فصلنامه پژوهشهای نهج البلاغه شناسنامه علمی شماره، دوره 17، شماره 1 - شماره پیاپی 56، بهار 1397، صفحه 1-5

نویسنده :

 

سخن سردبیر (56)

چکیده : سخن سردبیر شماره ۵۶ فصلنامه پژوهشهای نهج البلاغه

نویسنده :

 پديدآورنده : عبد الله موحدی‌محب

کارکرد عوامل پویایی در تصویر‌پردازی از مرگ در نهج‌البلاغه

چکیده : محمدرضا شفیعی کدکنی به‌عنوان بنیان‌گذار جریان نقد ادبی معاصر در ایران، نسبت به جایگاه تصویر و ارتباط آن با خیال در انتقال تجربه شاعر به مخاطب، توجه فراوانی داشته و زوایای مختلف تصاویر ادبی و عناصر آن را مورد بررسی ...

نویسنده :

 پديدآورنده : زهرا فرید
پديدآورنده : فاطمه شاه علی رامشه

تمهیدات سلوک تا شهود در نهج‌البلاغه با تأکید بر شرح ابن‌میثم

چکیده : شهود علم الیقینی و بالاتر شهود حق الیقینی خدای سبحان و جلوات جمیل و مظاهر زیبایش در هستی، زمانی امکان‌پذیر است که سیر و سلوکی متناظر به شهود یادشده تحقق یابد. نهج البلاغه که حامل معارف عمیق و عریق، حقایق ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد جواد رودگر

غایتِ هستی براساس آموزه‌های نهج‌البلاغه

چکیده : بر اساس آموزه‌های امام علی(ع) هدف از خلقت انسان، تحقق انسانیت در پرتو اخلاق است که منجر به رضایت خدای متعال می‌گردد. خدای سبحان برای تحقق این غایت، جهان طبیعت را آفریده و افزون بر آن دین را برای تحقق ...

نویسنده :

 پديدآورنده : زهره سعیدی

روش‌شناسی رویکرد امام علی(ع) در طرح گفتمان غدیر خم

چکیده : واقعه غدیرخم مورد تایید کامل منابع شیعه و بسیاری از منابع اهل سنت است. پس از ماجرای سقیفه این امر الهی مورد چالش و بی‌توجهی واقع گردید. با توجه به حاکمیت فضای خفقان‌آمیز، از آن پس مسئولیت ابلاغ غدیر و ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سید علا الدین شاهرخی

تحلیل محتوایی و ساختاری نفرین‌های نهج‌البلاغه

چکیده : نفرین گونه‌ای از سخن و نوعی واکنش گفتاری است که بنا به دلایلی از سوی شخصی نسبت به شخص یا اشخاص دیگر ایراد می‌گردد. این شکل از سخن در بسیاری از متون ادبی و دینی جایگاهی ویژه به خود اختصاص ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سید رضا میر احمدی
پديدآورنده : علی نجفی ايوکی
پديدآورنده : فاطمه لطفی مفرد نیاسری

نقش اندیشه‌ورزی در سبک زندگی اسلامی از منظر نهج‌البلاغه

چکیده : سبک زندگی به‌معنای روش و شیوه خاص زندگی هر فرد و جامعه­ای است که مبانی و اصول معرفتی و اعتقادی خاص، نوع آن را مشخص کرده و سبک زندگی افراد را در جوامع از هم متمایز می‌کند. تفکر و تعقل ...

نویسنده :

 

بررسی و تحلیل استعاره‌های شناختی نهج‌البلاغه در حوزه دنیا و آخرت

چکیده : استعاره‌ شناختی از شیوه‌های زبانی برای بیان مفهومی خاص به واسطه مفاهیم دیگر است. غالباً مفاهیم انتزاعی ازجمله مواردی هستند که برای شناخت و معرفی مفهوم خاصی، نیاز به تشبیهات، کنایه‌ها، استعاره و مجاز هست تا با به کار‌گیری مفاهیم ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سید علی اکبر غضنفری
پديدآورنده : مهری قادری بیباک
پديدآورنده : محمد جنتی فر