بازدید : 332

تفسیر جنّت آدم(ع) در احادیث امامیه

چکیده : جنّت، اصطلاحی قرآنی، برای اشاره به نخستین سکونت‌گاه آدم(ع) و همسرش است. بر پایۀ آیات قرآن، جنّت جایگاه مهمی در حیات آدم(ع) و همسرش دارد؛ زیرا آغاز زندگی مشترک آنان در این مکان بوده است و نافرمانی آن دو نفر ...

نویسنده :

 پديدآورنده : علی راد
بازدید : 523

موانع اخلاقی تشخیص حق از باطل در کلام امیر المومنین علی(ع)

چکیده : حق‌مداری و دوری از باطل، افزون بر شناخت حق، نیازمند زدودن موانع آن هم هست. بنا بر مطالعات کتابخانه‌ای، موانع اعتقادی، اجتماعی، و اخلاقی می‌تواند سبب شود حق از باطل تشخیص داده نشود. در این نوشتار، با تحلیل آموزه‌های علوی ...

نویسنده :

 پديدآورنده : مریم قرائی
پديدآورنده : ناصر رفیعی
پديدآورنده : احمد غلامعلی
بازدید : 416

گونه‌‌ها، سیر نگارش و انگیزه‌‌های تألیف کتب ادعیه در پنج قرن نخست براساس دو فهرست نجاشی و شیخ طوسی

چکیده : براساس دو فهرست نجاشی و شیخ طوسی، بخشی از تلاش علمی شیعیان در پنج سدۀ نخست، تألیفات دعایی بوده است. این آثار در قالب گونه‌‌های مختلف دعایی است که در بستر زمانی و مکانی متفاوتی از یکدیگر شکل گرفته است. ...

نویسنده :

 پديدآورنده : نصرت نیل ساز
پديدآورنده : نهله غروی ناینی
پديدآورنده : ابوالفضل رجائی فرد
بازدید : 590

رویکرد رجالی آیت‌الله بروجردی در کشف تصحیف سند روایات کتب اربعه با تأکید بر کتاب الموسوعة الرجالیة

چکیده : کتاب الموسوعة الرجالیة اثری مفصل و ماندگار از آیت‌الله بروجردی است. در این نوشتار تلاش شده، روش‌شناسی ایشان در تشخیص تصحیف در سند روایات کتب اربعه بیان شود. او در الموسوعة الرجالیة با مرتب‌سازی و تصحیح اسناد، به بازسازی سند ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمدصادق بخشی جویباری
بازدید : 583

بررسی روایت « لَن یُفلِح قَومٌ ولَّوا أَمرهم إمرأة»

چکیده : موضوع ولایت امری زنان (در معنای کلی آن) در عرصه‌های مختلف اجتماعی، مانند زمامداری، قضاوت و... از جمله موضوعات روز است و برخی به اثبات و جواز آن و برخی به نفی و انکار آن می‌پردازند و در این راه ...

نویسنده :

 پديدآورنده : نانسی ساکی
پديدآورنده : قاسم بستانی
بازدید : 342

جریان‌های حدیثی کوفه در عصر امام صادق(ع)

چکیده : کوفه در سدۀ دوم، از مهم‌ترین مراکز علوم اسلامی بود. حضور تعداد زیادی از علمای شیعه و سنی و پیروان مذاهب دیگر و حتی ملحدان، زمینۀ تعامل، بحث، مناظره، و تضارب افکار و اندیشه‌ها را فراهم آورده بود. در میان ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سیدمهدی لطفی
پديدآورنده : رضا شکرانی
پديدآورنده : زهرا ترک لادانی