بازدید : 825

نقش انقلاب اسلامی در گسترش حدیث پژوهشی

چکیده : در دامنه پدیده حدیث و پژوهش میراث عظیم روایی در طول تاریخ به وجود آمد. در دوره معاصر و با وقوع انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 با محوریت شعارهای اسلامی، به حدیث بیش از پیش توجه گردید و در ...

نویسنده :

 پديدآورنده : فرهاد عباسی
بازدید : 782

نقش انقلاب اسلامی در فعالیت‌های فناورانه دانش حدیث

چکیده : انقلاب اسلامی بر پایه مبانی دینی شکل گرفت و در این راستا با حمایت از فعالیت‌های پژوهشی در حوزه مبانی و منابع دینی موجب شد تا فعالیت‌های چشم گیری در رشته حدیث و علوم حدیث به ویژه در گستره به ...

نویسنده :

 پديدآورنده : مصطفی علیمرادی
پديدآورنده : احمد اکبری
بازدید : 817

نقش و کاربرد حدیث در مباحث الفاظ اصول فقه

چکیده : این نوشتار با روش استقرایی ـ تحلیلی به دنبال نقش و کاربرد حدیث در مباحث الفاظ علم اصول فقه است، مبحث الفاظ یکی از مباحث گسترده اصول فقه است که ماهیت اعتباری و تحلیلی داشته، و اهمیت گسترده‌ای در استنباط ...

نویسنده :

 پديدآورنده : رحیم سالمی
پديدآورنده : صالح جواد
بازدید : 1149

بررسی سندی حدیث نبوی عصمت اهل‌بیت علیهم السلام در منابع روایی اهل‌سنت

چکیده : در احادیث بر جای مانده از رسول خدا صلّی الله علیه و آله، روایاتی وجود دارد که در آن از عصمت پیامبر و اهل‌بیت علیهم السلام بزرگوار آن حضرت سخن به میان آمده است. یکی از این روایات، حدیث «. ...

نویسنده :

 پديدآورنده : غلامحسین زینلی
بازدید : 786

روش‌های شناختی در تربیت اصلاحی از دیدگاه احادیث

چکیده : یکی از ابعاد تربیت، جنبه اصلاحی آن است که مربی برای اصلاح و تغییر در صفات و رفتار ناپسند متربّی در ساحت‌های اجتماعی، عبادی، اعتقادی و سیاسی متربّی فعالیت‌هایی انجام می‌دهد، اما این تلاش‌های تربیتی در عرصه اصلاح روش‌‌های مربوط ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد امینی
بازدید : 968

بررسی روایت منع شدن داوود علیه السلام از ساختن بیت المقدس

چکیده : نوشتار حاضر، از وجوه مختلفی به بازکاوی قصه منع حضرت داوود از ساختن بیت المقدس پرداخته است. در بررسی سندی، وجود راویان غیرقابل اعتماد و ضعف ارسال در سلسله سند، صلاحیت اعتمادسازی به حدیث از بین برده است. در بخش ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سید محمد تقی موسوی کراماتی