بازدید : 69

بررسی سندی و متنی روایت «لاتجتمع امتی علی الضلالة»

چکیده : روایت «لاتجتمع امتی علی الضلالة» که از طریق جوامع حدیثی اهل سنت نقل و انتشار یافته امروزه به عنوان سند اجماع فقهی در کنار کتاب و سنت و قیاس به کار می رود و از دیرباز سند رسمی مشروعیت عملکرد ...

نویسنده :

 پديدآورنده : علی آهنگ
پديدآورنده : احمد ربانی خواه
پديدآورنده : مهدی آریان فر
بازدید : 70

نقد روایی دیدگاه الحادی ریچارد داوکینز (مطالعه موردی اثبات خدا)

چکیده : خداباوری در غالب انسانها بر اساس فطرت و عقل و آموزه‌های ادیان الهی، همواره بوده است. عده‌ای با این باور که اعتقاد به خدا ریشه در ترس، جهل و یا وهم داشته، راه الحاد را در پیش گرفته‌اند. در این ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سید حسن بطحائی
پديدآورنده : علی عظیمی شندآبادی
پديدآورنده : رجب اکبرزاده
بازدید : 72

تحلیل اندیشه‌های رجالی شیخ محمد عاملی در استقصاء الاعتبار

چکیده : بی‌تردید، مباحث رجالی سهم بسزایی در اعتبارسنجی روایات دارند، اما اختلاف دیدگاه‌های عالمان در برداشت از تعابیر رجالیان متقدم، گاه نیل به حقیقت را دشوار ساخته است. تبیین اندیشه‌های رجالی شیخ محمد عاملی نواده شهید ثانی که از مدققان فن ...

نویسنده :

 پديدآورنده : فریبا رضازاده کهنکی
پديدآورنده : زینب السادات حسینی
پديدآورنده : مهدی تقی زاده طبری
بازدید : 75

شخصیتِ رجالی فزاری

چکیده : فزاری، محدث سده‌ی سوم بغداد، جایگاه قابل اعتنایی در انتقال میراث حدیثی امامیه به سایر مدارس آن دوران، در مباحثِ کلامی، به ویژه در مساله مهدویت و غیبت دارد. وی از سوی پاره‌ای از رجالیانِ متقدم به کذب و غلو ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمدعلی موحدی
پديدآورنده : محمدحسین حشمت پور
بازدید : 331

امکان سنجی کشف شبکه‌های مفهومی موجود در بافت پنهان آیات از رهگذر روایات تأویلی

چکیده : در میان روایات تفسیری، روایات تأویلی به جهت معرفتی جایگاه ویژه‌ای دارند. این روایات - که بازگو کننده دلالت‌های غیر ظاهر کلام الهی هستند - کمتر بررِسی معناشناختی شده است و بیشتر تحت ‏تأثیر انگاره فراعرفی بودن، تحلیل محتوایی آن‌ها ...

نویسنده :

 پديدآورنده : امید قربانخانی
پديدآورنده : محمدعلی تجری
پديدآورنده : محمد کاظم رحمان ستایش
بازدید : 320

تحلیل مفاهیم «مضاف نفس» در روایات و تبیین سازه روان‌شناختی خودنظم‌‏جویی بر اساس آن

چکیده : در منابع روایی با مفاهیمی مواجه می‌شویم که با اضافه شدن به واژه نفس، القاکننده کارکردهای نفس در حوزه‌های مهار، تنظیم، نظارت، نگهداری، و تغییر خود هستند. هدف پژوهش حاضر تحلیل مفاهیم مضاف نفس در روایات و تبیین سازه خودنظم‏جویی ...

نویسنده :

 پديدآورنده : حمید رفیعی هنر
پديدآورنده : مسعود جان بزرگی
پديدآورنده : رحیم نارویی
پديدآورنده : حمیدرضا حسن آبادی
بازدید : 315

بازنگرشی به اثربخشی «‏خوش‏‌خلقی- تندخلقی»، ‏هدایت‏گر‏ اخلاقی در متقاعدسازی مخاطب

چکیده : در این تحقیق با بررسی یکی از ویژگی‏های منشی ‏هدایت‏گر‏ اخلاقی که درصدد راهنمایی دیگران به انجام کار خوب و ترک کار بد است؛ یعنی ‏خوش‏خلقی- تندخلقی، به تحلیل نقش آن‏ها در متقاعدسازی مخاطب پرداخته شده است. بررسی متون نقلی ...

نویسنده :

 پديدآورنده : ماریه سیدقریشی
پديدآورنده : ابراهیم نزهت
پديدآورنده : عبد الله عمادی
بازدید : 322

نقد عقیده اخباریان با قواعد برآمده از روایات تفسیر عصری

چکیده : برخی عالمان شیعی - که به اخباریان معروف‏ اند - عقاید مختلفی درباره آیات و روایات دارند. یکی از باورهای‏شان این است که منکر حجیت همه آیات‏اند و استدلال به قرآن را مشروط به در دست داشتن تأییدی از سوی ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد هادی خالصی مقدم
پديدآورنده : محسن قاسم پور
بازدید : 350

بررسی و داوری ادله بی‌اعتباری روایت لیلة‌الرغائب

چکیده : در روایتی از پیامبر(ص) اولین شب جمعه ماه رجب، به لیلة‌الرغائب موسوم شده و برگزاری نمازی خاص در این شب سفارش شده است. بر پایه این روایت، از دیرباز اعمال خاص اولین شب جمعه ماه رجب مورد توجه بسیاری از ...

نویسنده :

 پديدآورنده : فاطمه ژیان
بازدید : 338

واکاوی تطور معنا و استعمال اصطلاحات «شاذ» و «منکر» در آثار علمای متقدم و متأخر امامیه

چکیده : مهم‏ترین رویکرد دانش مصطلح الحدیث، جداسازی احادیث معتبر از غیر معتبر بوده و در این زمینه، اصطلاحات خاصی وضع شده که از جمله آن‏ها، «شاذ» و «منکر»، بیان‏گر معیوب بودن حدیث است. پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و بر ...

نویسنده :

 پديدآورنده : علیرضا طبیبی
پديدآورنده : مجید زیدی جودکی
صفحه از 3
تعداد موارد : 22