بازدید : 1049

بررسی بازتاب منهیّات نهج‌البلاغه در حدیقۀ سنایی با رویکرد بینامتنیت

چکیده : طبق نظر نظریّه‌پردازانِ بینامتنیت ازجمله کریستوا، هر متنی در ارتباط با متون پیشین، معنی می‌یابد. متن ممکن است صورتِ گسترش‌یافته یا شکل هنریِ متون قبلی باشد. حدیقه سنایی به‌عنوان متن تعلیمی و عرفانی، از متون اسلامی فارسی و عربی بهره‌ها ...

نویسنده :

 پديدآورنده : خدابخش اسداللهی
پديدآورنده : بهنام فتحی
پديدآورنده : رامین محرمی
پديدآورنده : مهرداد آقایی
بازدید : 853

بررسی حقوق بشردوستانه از منظر امام علی(ع)

چکیده : حقوق بشردوستانه، از موضوعات مهم جهان معاصر بوده و ازجمله دست‌آوردهای بزرگ قرون نوزدهم و بیستم در نظام حقوق بین‌الملل به‌‌شمار می‌رود. حمایت و لازم‌الاجرا شدن آن، پس از تصویب نمایندگان کشورهای مختلف در سطح جامعۀ جهانی، نهادهای مردمی و ...

نویسنده :

 پديدآورنده : ابوالفتح خالقی
پديدآورنده : مهدی ناطقی
بازدید : 744

تحلیل بُعد حسی ادراکی گفتمان در خطبه نهم نهج‌البلاغه با تکیه بر ترجمه موسوی گرمارودی در بستر نشانه-معناشناسی

چکیده : نشانه – معنی‌شناسی با پشت سر گذاشتن، نشانه‌شناسی ساختارگرا که قائل به رابطه‌ای دوسویه و پدرسالارانه بود، وارد مرحله‌ای جدید شد که در آن، کنشگر گفتمانی، پیوسته مرزهای معنایی را جابه‌جا می‌کند. درنتیجه نشانه‌ها به‌جای داشتن ساختار وارد فرآیند می‌شوند؛ ...

نویسنده :

 پديدآورنده : علی اکبر نورسیده
پديدآورنده : رقیه پوربایرام الوارس
بازدید : 1180

تعالیِ اخلاقِ سازمانی در سازمان‌های دولتی ایران، در پرتو نهج‌البلاغه

چکیده : دین اسلام، زندگی سالم را در گرو تعالی اخلاق می‌داند. در همین امتداد، بسیاری از سازمان‌ها نیز، اخلاق را نردبان توسعه خود دانسته و دریافته‌اند که نارسایی‌ها و شکافه‌ای اخلاقی در سازمان، پیامدهای خطرناک و غیرقابل جبران را به ‌دنبال ...

نویسنده :

 پديدآورنده : مسعود حقیقت شهرستانی
پديدآورنده : علی اصغر پورعزت
پديدآورنده : غلامرضا معمارزاده طهران
پديدآورنده : ناصر حمیدی
بازدید : 1215

ماهیت و مکانیزم عملیات نرم در نهج‌البلاغه و راهبرد تقابلی- صیانتی امام علی(ع) در مواجهه با آن

چکیده : جنگ نرم یکی از پیچیده‌ترین و کارآمدترین روش‌های تهاجمی علیه ارزش‌های هر نظامی است. به همین جهت در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به واکاوی سخنان امام علی(ع) در نهج‌البلاغه پرداخته شده است؛ تا مکانیزم عملیات نرم ...

نویسنده :

 پديدآورنده : علی حاجی خانی
پديدآورنده : روح الله شهریاری
پديدآورنده : سعید جلیلیان
بازدید : 852

مطالعه تطبیقی توسل به زور ابتدایی علیه شورشیان در عملکرد امام علی(ع) و نظام حقوق بین‌الملل

چکیده : توسل به زور در دو حوزه خارجی و داخلی قابل‌طرح است. قاعده ممنوعیت توسل به زور علیه دولت خارجی در حقوق بین‌الملل معاصر به‌خوبی تثبیت شده است و دولت‌ها حق ندارند جز در خصوص دفاع مشروع و یا مجوز شورای ...

نویسنده :

 پديدآورنده : ستار عزیزی
بازدید : 708

نقد و بررسی خطبۀ قاصعه نهج‌البلاغه در پرتو نظریۀ منطق گفتگویی باختین

چکیده : تحلیل متون کهن و متون دینی در پرتو نظریه‌های جدید زوایا و ظرفیّت‌های جدید این متون را کشف و برای شناخت بهتر و جامع متون به‌کار می‌آید. نظریه "منطق گفتگویی و مکالمه‌گرایی باختین" ازجمله نظریاتی است که برای متون چند ...

نویسنده :

 پديدآورنده : الهه ستاری
پديدآورنده : حسن مجیدی