بازدید : 659

کاربست «لا أبَا لَک» در روایات، از ذم تا مدح

چکیده : وجود اصطلاحات و مجازها اعم از استعارات، کنایات، تشبیهات و ... در متون، هر چند لازمۀ هر کلام رسا و شیوایی است، اما گاه موجب دشواری در فهم مراد جدی و معنای دقیق آن‌ می‌گردد. این مسئله در متون روایی ...

نویسنده :

 پديدآورنده : پوران میرزایی
پديدآورنده : محسن خاتمی
بازدید : 573

زبان شوخی در کلام معصومان(ع)

چکیده : با توجه به جایگاه مهم شوخی در تعاملات انسانی و نمود آن، شادی، که نیاز ضروری روح آدمی است، واکاوی نحوۀ برخورد پیامبر اکرم(ص) و ائمه(ع) در این باره به‌عنوان اسوه، بسیار حائز اهمیت است. در بررسی‌های اولیه، دو دسته ...

نویسنده :

 پديدآورنده : عاطفه ستودیان
پديدآورنده : سید کاظم طباطبایی
پديدآورنده : سید علی ‌اکبر ربیع‌ نتاج
پديدآورنده : مهدی تقی زاده طبری
بازدید : 857

واکاوی سندی و دلالی روایات تفویض تشریع به پیامبر اکرم(ص) در مصادر روایی فریقین

چکیده : در مصادر روایی فریقین، روایاتی وجود دارد که مرتبط با تفویض امر دین به پیامبر اکرم(ص) می‌باشد، که غالب آن‌ها از نظر سندی معتبرند و از لحاظ دلالی نیز علمای فریقین، تفویض تشریع به پیامبر(ص) را پذیرفته‌‌اند و معتقدند که ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سید رضا مؤدب
پديدآورنده : نگین علیزاده
بازدید : 610

بررسی و تحلیل مفهوم روایت نبوی «من تعلم القرآن ثم نسیه لقی الله اجذم»

چکیده : حفظ قرآن به‌معنای به خاطر سپردن آیات و سوره‌های آن، از زمان نزول قرآن تابه‌حال، همواره مورد عنایت مسلمانان قرار داشته و از ارزش و جایگاه والایی برخوردار بوده است. فراموشی الفاظ قرآن پس از حفظ آن نیز امری ناپسند ...

نویسنده :

 پديدآورنده : حسن زرنوشه فراهانی
پديدآورنده : حمید ایماندار
بازدید : 581

بررسی سندی و دلالی حدیث «من رآنی فی المنام فقد رآنی...»

چکیده : در میان اندیشمندان علوم اسلامی، به اعتبارهای مختلف، حالات و تقسیمات متنوعی برای رؤیا ذکر شده است که از جملۀ آن‌ها، تقسیم رؤیا به اعتبار شخصی است که در رؤیا دیده شده است؛ با این توضیح که مطابق روایت مشهور ...

نویسنده :

 پديدآورنده : رضا حسینی فر
بازدید : 587

بررسی آراء حدیثی – رجالی میرزا محمد اخباری با تکیه بر کتاب صحیفه اهل الصفاء فی ذکر اهل الاجتباء

چکیده : بدون تردید کتاب صحیفه اهل الصفاء فی ذکر اهل الاجتباء نشان‌دهندۀ عمق تفکرات اخباری‌گری محمد بن عبدالنبی نیشابوری مشهور به میرزا محمد اخباری است؛ زیرا در این کتاب مبانی رجالی و حدیثی وی به‌خوبی انعکاس یافته است. سودجویی او از ...

نویسنده :

 پديدآورنده : شهربانو فرخی نژاد ناصری
بازدید : 654

نوآوری‌های رجالی محقق اردبیلی در جامع الرواة

چکیده : حدیث، گزارش‌کنندۀ سنت نبوی و ولوی است و بر پایه‏ ای محکم و متین به نام سند استوار است. نقل حدیث همراه با سند مورد تأکید و توصیۀ معصومان(ع) بوده است. یکی از طرق ارزشیابی حدیث، ارزیابی سند و راویان ...

نویسنده :

 پديدآورنده : ابوطالب علی نژاد جویباری
بازدید : 536

بررسی متنی احادیث ناظر به فضیلت زنان دارای فرزندان بیشتر

چکیده : در احادیثی از پیامبر(ص)، بهترین زنان، کسانی معرفی شده‌اند که فرزند بسیاری به دنیا بیاورند. گاهی این احادیث، چالش‌هایی را ایجاد می‌کند و نپرداختن به آن‌ها موجب پذیرش حکم یکسان برای همۀ موقعیت‌ها می‌گردد که قصد شارع نیست و این، ...

نویسنده :

 پديدآورنده : صمد عبداللهی عابد
پديدآورنده : مینا قدسی