بازدید : 74

آسیب‌شناسی نقد‌های تاریخی علامه شوشتری در حوزه روایات تفسیری

چکیده : در نقد متن هر حدیثی گردآوری تمامی داده‌های مرتبط و اِعمال دقیق ضوابط نقد، حائز اهمیت است. گاه به رغم دقت ناقد حدیث، وی از خطا مصون نمی‌ماند. این مقاله در صدد پاسخ به این سؤال است که تا چه ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد کاظم رحمان ستایش
پديدآورنده : مهین شریفی اصفهانی
پديدآورنده : زهرا شادی نفیسی
پديدآورنده : سمیه ذوالقدرنیا
بازدید : 65

اعتبارسنجی گونه های مختلف روایات نزد شیخ صدوق

چکیده : اعتبار به عنوان یکی از ملاک‌های مهم گزینش و نقل روایات نزد شیخ صدوق مطرح است، اما این‌که این ملاک در کلیه روایات و آثار وی، مدنظر بوده، میان عالمان حدیث محل اختلاف است. مقاله حاضر که به روش توصیفی ...

نویسنده :

 پديدآورنده : معصومه طاهریان قادی
پديدآورنده : سید محسن موسوی
پديدآورنده : سید علی ‌اکبر ربیع‌ نتاج
پديدآورنده : مهدی تقی زاده طبری
بازدید : 49

بازشناسی جایگاه رجالی آخرین راوی در سند روایت «إِقْرَأْ کَمَا یَقْرَأُ النَّاسُ‏»

چکیده : یکی از روایاتی که صاحب‌نظران عرصه علوم قرآن، فقها، مفسران و قرائت در منابع خود به آن استناد نموده‌اند، روایت «إِقْرَأْ کَمَا یَقْرَأُ النَّاسُ‏» است که نزد بسیاری از اندیشمندان صحت سند و متن آن پذیرفته‌شده است؛ اما برخی سند ...

نویسنده :

 پديدآورنده : زهرا قاسم نژاد
پديدآورنده : اسماعیل زارعی
بازدید : 51

بازنمایی هویت معاویه در نامه‌های نهج‌البلاغه با رویکرد نشانه‌شناسی اجتماعی

چکیده : پیوند ناگسستنی حدیث و تاریخ، زمینه‌ساز کارایی هر یک در سنجش دیگری به شمار می‌آید. در این راستا، کاوش‌های حدیث‌پژوهان و تاریخ‌پژوهان، دربردارنده گزاره‌های ناهمسازی در ترسیم هویت معاویه، نخستین حاکم اموی است. در پژوهش حاضر با رویکرد نشانه‌شناسی اجتماعی، ...

نویسنده :

 پديدآورنده : مرضیه محصص
پديدآورنده : نگار ذیلابی
بازدید : 51

بررسی روایت مجادله امام علی (ع) با پیامبر (ص) در مصادر اهل سنت

چکیده : در مصادر روایی اهل ‌سنت، روایتی مبنی بر جدل امام علی (ع) با پیامبر (ص) نقل شده است. بنا بر مضمون روایت، پیامبر (ص) قصد بیدار کردن امام علی (ع) را برای نماز شب داشتند؛ امّا با پاسخ جبرگرایانه امام ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محسن دیمه کارگراب
پديدآورنده : زهرا خراسانی
بازدید : 48

تبارشناسی روایات قصار تحف العقول

چکیده : کتاب تحف‌العقول عن آل‌الرسول (ص) اثر حسن‌بن‌شعبه حرانی دربردارنده روایات طوال و قصار رسول خدا (ص) تا امام حسن عسکری (ع) است که مشخصه اصلی آن‌ها ارسال در سند است. افزون بر ارسال اسانید، مطابق تصریح مؤلف، جملات حکیمانه هم‌سنخ ...

نویسنده :

 پديدآورنده : هاجر بنائی
پديدآورنده : سیدمهدی لطفی
بازدید : 44

تحلیلی بر دیدگاه ابن غضائری پیرامون ابوبصیر مرادی

چکیده : ابوبصیر لیث بن بختری از راویان امامان باقر و صادق (ع) است. غالب رجالیان متقدم درباره توثیق صریح ابوبصیر مرادی سکوت کرده‌اند. در این میان دیدگاه ابن غضائری متفاوت از دیگران است؛ او ضمن گزارش رنجش و کدورت خاطر امام ...

نویسنده :

 پديدآورنده : رحیمه شمشیری
بازدید : 49

روایات عاشورایی بحارالأنوار علامه مجلسی در بوته نقد و بررسی

چکیده : مقتل الحسین (ع) موجود در بحارالأنوار علی‌رغم این‌که در غالب گزارش‌ها با گزارشِ ابومخنف موجود در کتاب شیخ مفید یکی است، اما مؤلف کوشیده نسبت به گرد‌آوری روایاتی دیگر از مقاتل روایی روی آورَد. این مقتل ضمن دربرداشتن اخبار متفرد ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محسن رفعت
بازدید : 54

رویکرد و معیارهای رجالی آیت الله شبیری زنجانی

چکیده : اعطای‌ مرتبه وثاقت یا ضعف به یکایک راویان یک سلسله سند، یا قبول و رد یک متن و سند و نحوه تعامل با یک روایت، بـر معیارها و ضوابطی استوار است که کشف آن به معنای شناخت روش نقد و ...

نویسنده :

 پديدآورنده : داود معماری
پديدآورنده : کوثر حلال خور
بازدید : 52

کاستی‌ها و بایستگی‌های نقد متنی روایات در آثار علامه عسکری

چکیده : علامه سیدمرتضی عسکری از محدثان معاصر است که با همتی بلند و از رهگذر بررسی و تحلیل روایات به پیگیریِ ریشه‌ی اختلافات بین مذاهب اسلامی پرداخته است. افزون بر ایران آثار ایشان در سایر کشورهای اسلامی نیز مخاطبانِ بسیاری از ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محدثه ایمانی
پديدآورنده : محسن قاسم پور
پديدآورنده : حسین ستار
صفحه از 2
تعداد موارد : 12