بازدید : 319

سبک‌شناسی سوره احقاف با محوریت سبک ابهام

چکیده : سبک‌شناسی قرآن کریم یکی از علوم جدید قرآنی متخذ از زبان‌شناسی است. سبک‌شناسی، مطالعه سبک‌های ساختی، آوایی و معنایی یک متن است. این علم انواع سبک‌های بیانی قرآن کریم را مورد مطالعه قرار می‌دهد. در این نوشتار یکی از ابعاد ...

نویسنده :

 پديدآورنده : پرویز آزادی
بازدید : 304

نگاهی نو به «اُمّیّت نبیّ»

چکیده : پیامبر اکرم (ص) پس از دوران فترت در اجتماعی جاهلی و فرورفته در عصبیت‌های قومی و تفاخرهای نژادی مبعوث شد؛ پیامبری «اُمّی» که هم خاتم پیامبران بود و هم مأمور پایان دادن به جاهلیت و اُمّیّت با معجزه‌ای از جنس ...

نویسنده :

 پديدآورنده : ابوالفضل خوش منش
پديدآورنده : مرضیه پوران
بازدید : 256

پژوهشی دربارۀ زبان جنسیّت‌زدۀ عربی و بازنمایی آن در قرآن

چکیده : بررسی زبان قرآن کریم از دریچۀ جنسیت، یکی از رویکردهای نوین در مطالعات زبان‌شناختی قرآن پژوهان معاصر است. در پژوهش حاضر، شاخص‌های زبان جنسیّت‌زده عربی و نمود آن در زبان قرآن بررسی شده است. زبان جنسیّت گرا، زنان و مردان ...

نویسنده :

 پديدآورنده : مریم خیری
پديدآورنده : شهریار نیازی
پديدآورنده : مژگان سرشار
بازدید : 297

قراینی در بازشناسی مرجع ضمیر در اسناد ضمیری الکافی

چکیده : بهترین کتاب در حدیث شیعه، کتاب گران‌سنگ الکافی نوشته محمد بن یعقوب کلینی است که دارای گونه‌های گونه‌گونی از اسناد است. مانند: سند عادی، تحویلی و ... از مهم‌ترین و پرشمارترین این گونه‌ها، سند ضمیری است (1097سند) که به دو ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سید علی دلبری
پديدآورنده : علی اکبر حبیبی مهر
بازدید : 315

واکاوی عوامل ایمان‌ناپذیری اقوام از دیدگاه قرآن کریم با روش «تحلیل محتوای مضمونی»

چکیده : قرآن ضمن اینکه هدف از ارسال رُسُل را إنذار عمومی مردم و دعوت به دین ذکر می‌کند، به‌طور واقع‌بینانه‌ای از امکانات، روش‌ها و چالش‌های مسیرِ دعوت نیز سخن گفته است. یکی از مهمترین این چالش‌ها، ایمان‌ناپذیری است. قرآن از انسان‌هایی ...

نویسنده :

 پديدآورنده : رامین طیاری نژاد
پديدآورنده : زهره اخوان مقدم
پديدآورنده : زهرا منصوری
بازدید : 283

گفتمان کاوی جریان‌های نفوذ فکری ـ فرهنگی دشمنان در عصر امیرالمؤمنین علی(ع)

چکیده : نفوذ بیگانگان و دشمنان در سرزمین و فکر مسلمانان، سابقه ای به وسعت تاریخ اسلام دارد. دشمنان جبهه‌ی حق به دلیل احساس استعلاء و خودبزرگ ‌بینی، هم‌ترازی قدرت‌های دیگر را برای خود ناپسند دانسته و کوشیده‌اند با اتخاذ راهبردهای مناسب ...

نویسنده :

 پديدآورنده : میثم مطیعی
پديدآورنده : محمد عترت دوست
پديدآورنده : مرتضی سلطانی
بازدید : 320

نقش مؤلفه های کاربردشناختی در تبیین آیات مشتمل بر تعاملات اجتماعی قرآن با اهل کتاب با تأکید بر آیه 93 سوره آل عمران

چکیده : دانش کاربردشناسی از شاخه های زبان شناسی است که می تواند در حوزه تفسیر قرآن وارد شود و ابعاد معنایی این آیات را در سطح مراد جدی آشکار سازد و به تفسیر و تبیین معانی پاره گفت ها در هنگام ...

نویسنده :

 پديدآورنده : زهرا هاشمی
پديدآورنده : زهرا شادی نفیسی
پديدآورنده : سیده فاطمه هاشمی