بازدید : 203

بازپژوهی شخصیت محمد بن علی طرازی و کتاب او

چکیده : محمد‌بن علی طرازی از شخصیت‌های امامی نیمه اول قرن پنجم در عراق است. جد و پدر او «ابوبکر محمد‌بن محمد» و «ابوالحسن علی‌بن محمد طرازی»، از دانشمندان صاحب‌عنوان در منابع تراجم نگاری سنی هستند که ابتدا در بغداد و بعدها ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد غفوری نژاد
بازدید : 210

تأثیر محتوای روایات راویان بر ارزیابی آنان در فهرست نجاشی

چکیده : حدیث به عنوان یکی از منابع معارف اسلامی در سیر تاریخی خویش، متحمّل آسیب‌هایی شده که در اعتبار آن اثرگذار است. ارزیابی روایات از حیث سند، منبع، متن و محتوا، برای مقابله با این آفت‌ها و تامین اعتبار متون حدیثی ...

نویسنده :

 پديدآورنده : علی اکبر خدامیان
بازدید : 212

نقد و بررسی دیدگاه نجاشی درباره عبدالله بن قاسم حضرمی

چکیده : نجاشی از رجال شناسان ممتاز و برجسته شیعه وثاقت عبدالله بن قاسم حضرمی را بنابر دلایل سه گانه غالی بودن، روایتگر غالیان و کذاب بودن رد کرده است . سه اتهامی که از نظر نجاشی جایی برای اعتماد کردن به ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سید محمد تقی موسوی کراماتی
پديدآورنده : محمد جواد نجفی
بازدید : 222

واکاوی زمینه‌های اعتبار سنجی منبع‌محور در تاریخ حدیث امامیّه و اهل تسنّن

چکیده : با شکل گیری مفهوم حدیث در سده اول هجری، اعتبارسنجی حدیث نیز مورد توجّه قرار گرفت. این مسئله با قدمت چهارده سده در جهان اسلام، فراز و نشیب‌های گوناگونی طی نموده‌است ولی با این وجود امروز تصور می‌شود تنها مؤلفه‌ای ...

نویسنده :

 پديدآورنده : وحید صفا
پديدآورنده : سید محمد جواد شبیری
بازدید : 197

اعتبارسنجی احادیث تأویلی سوگندهای سوره «تین»

چکیده : درروایات معصومان(ع)، واژه‌های «تین»، «زیتون»، «طور سینین» و «بلد امین» در سوره «تین»، به سرزمین‌های خاصّ و برخی اهل‌بیت(امامان:حسن، حسین، علی و رسول خدا(علیهم‌السلام)) تأویل مصداقی شده است. بعضی این روایات را به دلیل ضعف سند، غالی‌بودن راویان،موهن‌بودن و ناسازگاری ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد علی مروجی طبسی
بازدید : 204

اعتبارسنجی روایات ناظر بر «نحوست روز چهارشنبه»

چکیده : سخن از سعد و نحس ایام در میان بیش تر اقوام سابقه دارد و حتی در این باره احادیث متعددی از معصومین (ع) نیز گزارش شده است. برخی معتقدند، این گونه روایات نوعی فال بد زدن است که از اعمال ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سیده هانیه مؤمن
بازدید : 180

اعتبارسنجی محتوایی روایات امن بودن شهر قم

چکیده : در روایتی از امام صادق علیه السلام شهر قم در امان از بلایا دانسته شده و به شیعیان توصیه شده است که به گاه فتنه‌ها به این شهر پناه ببرند، این در حالی است که در حوادث گوناگون، شاهد آن ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سید محمد حسن موسوی مهر