بازدید : 612

آسیب‏‌شناسی مبانی اعتبارسنجی روایات تفسیری معصومان

چکیده : یکی از منابع مهمّ تفسیر قرآن، روایات معصومان: است. با توجّه به وقوع جعل در میان برخی روایات، درباره لزوم اعتبارسنجی روایات منقول از ایشان:، اختلافی نیست، اما در اعتبارسنجی آن روایات و نتایج آن ناهمسانی فاحشی است. برخی با ...

نویسنده :

 پديدآورنده : علی اکبر بابایی
پديدآورنده : محمد علی مروجی طبسی
بازدید : 563

مطالعه تطبیقی منهج مزارنگاری در کتب اربعه

چکیده : این نوشتار، به ترتیب زمانی، به ارزیابی شیوه نگارش هر یک از مؤلفان کتب اربعه در کتاب المزار موجود در این کتاب‏ها می‏پردازد. در مطالعه تطبیقی روش‏های هر یک از مؤلفان کتب اربعه در «کتاب المزار» خویش به شباهت‏ها و ...

نویسنده :

 پديدآورنده : فاطمه سادات نقیبی
پديدآورنده : مهدی مهریزی
پديدآورنده : سید محمد باقر حجتی
پديدآورنده : سید ابوالقاسم نقیبی
بازدید : 562

متن کاوی، اعتبارسنجی و دلالت پژوهی روایات دعای «یا من ارجوه لکل خیر»

چکیده : یکی از دعاهای مشهور در ماه رجب دعایی با مطلع «یا من أرجوه لکل خیر» است که شیخ عباس قمی در مفاتیح الجنان، متن و دستور خواندن آن را از اقبال الأعمال سید بن طاووس نقل کرده است. حالات امام ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد غفوری نژاد
بازدید : 644

روش‏های اعتبارسنجی منابع حدیثی با تکیه بر آثار شیخ صدوق

چکیده : از ویژگی بارز احادیث شیعه انتقال مکتوب آن‏ها ‏است. از این رو یکی از روش‏های اعتبارسنجی نزد قدما، بررسی منابع حدیثی بوده است. شناخت روش‏های موجود در این نوع از اعتبارسنجی، نیازمند بررسی عملکرد قدما است. در این نوشتار با ...

نویسنده :

 پديدآورنده : معصومه طاهریان قادی
پديدآورنده : سید محسن موسوی
پديدآورنده : مهدی تقی زاده طبری
بازدید : 507

مبانی عصری‏‌سازی افعال پیامبر

چکیده : الگوگیری از افعال پیامبر(ص) همیشه هموار نیست و گاه بهره‏‏گیری از افعال ایشان به دلیل محدودیت‏‏های تاریخی با دشواری همراه است. در چنین شرایطی، باید اقتضائات عصر جدید را در نظر گرفت و رفتارهای پیامبر(ص) را متناسب با فرهنگ زمانه ...

نویسنده :

 پديدآورنده : مهدی مردانی گلستانی
بازدید : 521

بررسی دیدگاه اندیشمندان مسلمان درباره مدیریت زنان و مفاد روایت «لن یفلح قوم اسندوا امرهم الی امرأة»

چکیده : فرو‏دست شمردن زنان، نادیده گرفتن توانایی‏های آنان و ناکارآمد دانستن مدیریت زنان، یکی از جریانات قابل مشاهده در تاریخ جوامع، از جمله جوامع مسلمان است. مطالعه موردی این پژوهش روایت «لن یفلح قوم اسندوا امرهم الی امراه» ‏است. بررسی آرای ...

نویسنده :

 
بازدید : 461

اندازه‌‏گیری پای‏بندی علّامه حلّی به سند محوری در نقد حدیث

چکیده : علمای امامیه برای ارزیابی روایات از دو اصطلاح صحیح و ضعیف استفاده می‏کردند و بر اساس قراین - که یکی از آن قراین سند حدیث بود - به صحت و یا ضعف حدیثی حکم می‏کردند. تا این‏که نظریه تربیع احادیث ...

نویسنده :

 پديدآورنده : عماد مرادی
پديدآورنده : حمید رضا فهیمی تبار
پديدآورنده : پرویز رستگار جزی
بازدید : 618

بررسی انتساب سند کتاب سلیم به شیخ طوسی

چکیده : از دیرباز، مناقشاتی درباره شخصیت سلیم و نیز صحت و اعتبار کتاب سلیم بن قیس در منابع شیعی وجود داشته است. موافقان اعتبار کتاب سلیم، بدون توجه به مشکلات محتوایی این کتاب، و نیز وضعیت نسخه‏هایِ خطی مشوش کتاب سلیم، ...

نویسنده :

 پديدآورنده : کاظم استادی