بازدید : 265

پاسخ به چند پرسش درباره احادیث ساختگى (موضوع و مجعول)

چکیده : وجود احادیث جعلی در بین روایات رسول خدا۹ و ائمه‏هدی: واقعیتی غیر قابل انکار است. در این نوشتار دربارۀ آغاز جعل حدیث، کیفیت حدیث جعلی، معیار بازشناسی روایات ساختگی عمدی از غیر عمدی و وجود روایات جعلی در کتب معتبر ...

نویسنده :

 پديدآورنده : رضا استادی
بازدید : 290

معناشناسی «عقل عن الله» در روایات

چکیده : این نوشتار به معناشناسی عبارت«عقل عن الله» در احادیث پرداخته است. به این منظور معنای لغوی «عقل» ارائه و کاربردهایش در ترکیب با حرف جرّ «عن» گردآوری و دسته‏بندی شده است. بر این پایه، عبارت «عقل عن» در روایات فقهی ...

نویسنده :

 پديدآورنده : عبد الهادی مسعودی
بازدید : 251

درآمدی تحلیلی بر تبویب کتب حدیث

چکیده : کتاب‏های حدیثی از دوره تدوین‏های رسمی که در دسترس است، از تبویب برخوردار بوده‏اند. این مقاله در صدد است با نگاهی تحلیلی و بیرونی به این تبویب‏ها، نخست تعریف و گونه‏شناسی نسبت بدان‏ها انجام دهد و سپس عوامل مؤثر بر ...

نویسنده :

 پديدآورنده : مهدی مهریزی
بازدید : 238

نسل دوم حدیث ‏پژوهی؛ معنا، مبنا و روش

چکیده : از مسائل مهم، تولید علم و ضرورت نظریه‏پردازی بر مبنای منابع حدیثی است که اساس آن، کشف واقعیت است، نه توصیف و تجویز. سؤال این‏که آیا فقه الحدیث می‏تواند به تولید علم منجر شود؟ هدف این پژوهش بررسی امکان، مبنا ...

نویسنده :

 پديدآورنده : عباس پسندیده
بازدید : 240

بازتاب پارادایـمِ فقه حیل در الکافی کلینی گزارش‏ ها، تمایزها و فرضیه‏ ها

چکیده : در روزگار کلینی کاربست حیل در فقه اسلامی نظریه‏ای شایع و فراگیر است و تقریباً در غالب ابواب فقهی حضور جدی دارد و اعتبار آن نزد جمهور فقیهان مسلّم و قطعی است. از جمله ادله طرفداران نظریه جواز حیل در ...

نویسنده :

 پديدآورنده : علی راد
بازدید : 216

آموزه نفی صفات در احادیث شیعه

چکیده : دیدگاه نفی صفات از ذات اقدس الهی، آموزه‏ای است که امروزه نظریه‏ای شاذّ تلقّی شده و نظریه اثبات صفت و عینیت آن با ذات، به عنوان تفسیر توحید صفاتی، به اهل بیت: نسبت داده می‏شود. این تحقیق درصدد پی‏جویی دیدگاه ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محسن زارع پور
پديدآورنده : رضا برنجکار
بازدید : 222

واکاوی پیوند مهارت سواد اطلاعاتی با حدیث‏ پژوهی؛ ضرورت، چگونگی و پیشنهادها

چکیده : نگارنده در این مقاله ابتدا به تعریف سواد اطلاعاتی و ضرورت و فایدۀ آن در تسریع روند پژوهش و ترویج دانش می‏پردازد، آنگاه اهداف حدیث‏پژوهی را در چهار گروه پی می‏گیرد: تحقیق و تبیین، ترویج و گسترش، دفاع و پاسخ‏گویی، ...

نویسنده :

 پديدآورنده : عبد الحسین طالعی
بازدید : 261

زمینه‏ های پدیدآمدن حدیث مشکل

چکیده : دانش مشکل الحدیث یکی از شاخه‏ های مهم دانش‏های حدیثی است. فهم احادیث مشکل و دست‏یابی به مراد معصومان، نیازمند ساز و کاری منطقی و علمی است که اولین مرحله آن آگاهی از زمینه‏ های پدید آمدن مشکل و سپس ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سید محمدکاظم طباطبایی
بازدید : 191

مطالعه علم‏ سنجی فصلنامه علوم حدیث

چکیده : مجلات علمی مهم‏ترین ابزار اشاعه یافته‏های تحقیقاتی محسوب می‏شوند و نیاز است مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرند. بررسی وضعیت مجلات با رویکرد علم‏سنجی از جمله مهم روش‏های ارزیابی عملکرد علمی آن‏هاست. پژوهش حاضر در نظر دارد، فصلنامه «علوم حدیث» ...

نویسنده :

 پديدآورنده : رضا کریمی
پديدآورنده : زهرا صدرآبادی
بازدید : 193

کبریت احمر، عنقاء مغرب - و اسلام ‏شناسى (نکاتى از تهذیب الاحکام شیخ طوسى)

چکیده : در این مقاله گزارشى از برخى روایات تهذیب الاحکام شیخ طوسی آمده که گرچه در منابع روایى نقل شده‏اند، اما کمتر مطرح هستند و هرچند برخى از آن‏ها در برخى منابع فقهى و غیر فقهى مورد بحث قرار گرفته‏اند، ولى ...

نویسنده :

 پديدآورنده : قاسم جوادی
بازدید : 194

لزوم اهتمام به حدیث و علوم وابسته به آن

چکیده : علمای پیشین، علاوه بر قرائت و مقابله کتاب‏های حدیثی، اهتمام داشتند که در نقل احادیث، به ضبط درست کلمات اشاره کنند و آن را به درستی به دیگران منتقل نمایند؛ اما در دوره معاصر، هر چند تصحیح و تحقیق کتب ...

نویسنده :

 پديدآورنده : رضا مختاری