بازدید : 665

بازشناسی سیمای عترت(ع) در نهج‌البلاغه

چکیده : عترت طاهره(ع) یکی از دو یادگار گران‌بهای پبامبر اسلام(ص) و ازجمله موضوعات مهمی است که می‌توان آن را در کلام امام علی(ع) مورد مطالعه قرار داد. شناسایی و شناساندن عترت(ع) و بیان فضایل آن‌ها در نهج‌البلاغه از جایگاه حائز اهمیتی ...

نویسنده :

 پديدآورنده : ناصر قره خانی
پديدآورنده : علی حسین غلامی یلقون آقاج
بازدید : 566

تحلیل شناختی اقسام طرحواره‌های تصوّری امثال در نهج‌البلاغه

چکیده : تنوّع مثل‌ها و مثل‌واره‌های نهج‌البلاغه در کنار کارکردهای دینی، تربیتی و اخلاقی، از منظر زبان‌شناسی شناختی اهمیتی برجسته دارد. اثربخشی این گونه‌های ادبی، در رسایی مضمون، آفرینش تصویر و برجسته‌سازی معنا، آشکار بوده و هویت فکری و فرهنگی آن روزگار ...

نویسنده :

 پديدآورنده : علی اصغر شهبازی
پديدآورنده : علیرضا شیخی
بازدید : 750

تحلیل مضمونی کنش‌های سیاسی حکمرانان در نهج‌البلاغه

چکیده : کنش‌های نخبگان حاکم بر ساختار رسمی قدرت از موضوعات مهم در دانش سیاسی است و یافته‌های دانش نظری علوم سیاسی بر وجوه چهارگانه دولت شامل وجه عمومی، خصوصی، ایدئولوژیک و وجه سرکوب یا اجرای قوانین حکایت دارد. مسئله موردنظر این ...

نویسنده :

 پديدآورنده : حسین معین آبادی بیدگلی
بازدید : 508

خوانش سبک‌شناختی خطبۀ 221 و نامۀ 69 نهج‌البلاغه بر پایۀ صدای دستوری

چکیده : نحو یک متن منفعل با نحو یک متن فعّال تفاوت چشم­گیری دارد؛ زیرا نوع جمله‌ها (اسمیه و فعلیه) و نوع افعال به‌کار رفته (متعدّی، لازم، معلوم، مجهول و...) و نحوۀ به‌کارگیری آن‌ها در هرکدام، متفاوتِ از دیگری می‌باشد. یک سبک‌شناس ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سید اسماعیل حسینی اجداد
پديدآورنده : مهرانگیز خدابخش نژاد
بازدید : 424

سیاست ‌اخلاقی یا اخلاق‌ سیاست در نهج‌البلاغه: امکان یا امتناع

چکیده : رابطه ‌اخلاق و سیاست از مسائل مهم تاریخ‌ اندیشه‌ سیاسی ‌است. سؤال ‎اساسی این است که آیا قدرت و حفظ آن اصالت دارد، یا ارزش‌ها و اصول اخلاقی مهم هستند و سیاست، ابزار تأمین آن‌ها است؟ این مقاله، جهت­گیری ‌امام‌ ...

نویسنده :

 پديدآورنده : یوسف فتحی
بازدید : 711

مطالعة تطبیقی مبانی معرفت نفس از منظر امام علی(ع) و عطار

چکیده : نفس یا همان حقیقت انسان دارای ساحت‌های مختلف وجودی است که همواره در دین و عرفان به آن توجه شده است. آموزه‌های دینی میزان و محکی دقیق برای تعریف حقیقت انسان است؛ زیرا همة جوانب وجودی او را در نظر ...

نویسنده :

 پديدآورنده : زهرا حسینی
بازدید : 550

مؤلفه‌های تحقق شفافیت در حکومت از دیدگاه امام علی(ع) در نهج‌البلاغه

چکیده : یکی از اهرم‌های مبارزه با فساد در سیستم حکومتی، شفافیت است. شفافیت مقوله‌ای است که در جهت تقویت رابطه حکومت با شهروندان، یک حرکت اساسی در بهبود سیاست‌گذاری قلمداد می‌شود. امام علی(ع) برای شفافیت چنان جایگاهی قائل است که وجود ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سید حسن حسینی