گواهى رفتارى خدا بر نبوّت انبيا

گواهى رفتارى خدا بر نبوّت انبيا چگونه است؟
 741

گواهى گفتارى خدا بر نبوّت انبيا

گواهى گفتارى خدا بر نبوّت انبيا چگونه است؟
 627

گواهى دادن خدا بر نبوّت انبيا

خداوند چگونه بر نبوت انبیا گوهی می دهد؟
 636

توبه انبيا و اوصيا(ع)

عصمت انبیا و اوصیا با توبه و استغفار فراوان آنها چگونه قابل جمع است؟
 1831

گونه هاى تحريف تورات از نگاه قرآن

از نگاه قرآن، تورات چند گونه تحریف شده است؟
 1209

آغاز شدن كتاب هاى آسمانى با «بسم اللّه»

آیا آغاز كتاب هاى آسمانى با «بسم اللّه» بوده است؟
 2128

استمرار امامت و هدایت الهی

به اعتقاد ما هيچ گاه جامعه از راه نماى الهى (پيامبر يا جانشين او) خالی نمی ماند. اما نصوصى بر دوران فترت ميان بعثت انبياى الهى دلالت دارند. قرآن كريم دوران ميان نبوّت عيسى(ع) و نبوّت خاتم پيامبران را دوران «فترت رُسُل» ناميده است . اين دوران ، حدود ششصد سال طول كشيد. در دوران فترت، امامت و هدايت الهى، چگونه استمرار يافته است؟
 2531

پیامبر(ص) و علی(ع) پدران امت اسلام

در حدیثی آمده است که حضرت رسول فرمودند که من و علی پدران این امتیم. اما آیه ای در قرآن هست که میفرماید حضرت رسول پدر هیچکدام از شما ها نیستند. این تناقض چگونه حل می شود؟
 7638

نسخ کتاب های آسمانی گذشته

متکلمان مسلمان و خاصه شیعه قائل به نسخ کتب آسمانی پیشین هستند. چرا امیرالمؤمنین(ع) چنین فرموده است؟ وَاللّهِ لَو ثُنِیت لِی الوِسادَةُ لَقَضَیتُ بَینَ أهلِ التَّوراةِ بِتَوراتِهِم، وبَینَ أهلِ الإِنجیلِ بِإِنجیلِهِم، وبَینَ أهلِ الزَّبورِ بِزَبورِهِم، وبَینَ أهلِ القُرآنِ بِقُرآنِهِم. (الأمالی للطوسی، ص 523، ح 1159) به خدا سوگند، اگر [تخت و] تکیه گاهى برایم بگذارند (کنایه از داشتن قدرت سیاسى و حکومت )، در بین اهل تورات با توراتشان، و در بین اهل انجیل با انجیلشان، و در بین اهل زَبور با زبورشان، و در بین اهل قرآن با قرآنشان داورى خواهم کرد.
 1235

پیامبر و تشخیص فرشته

در کتاب های کشف الغُمة، ج 1، ص 361 و بحارالأنوار، ج 43، ص 123 و العوالم، ج 6، ص 184 از امام حسین(ع) روایتی در مورد نزول فرشته ای بر پیامبر(ص) نقل شده که سؤال برانگیز است. این روایت می گوید که فرشته ای با قیافه ای عجیب و غریب نزد پیامبر(ص) آمد و حضرت او را با جبرئیل اشتباه گرفت. در این باره توضیح دهید؟
 1759
صفحه از 3
تعداد موارد : 24