شیوه های مواجهه با دروغ و جعل حدیث غالیان  176
شیوه های مواجهه با دروغ و جعل حدیث غالیان

حدیث، گنجینه ارش مندی است که در فراز و نشیب تاریخ با آسیب های گوناگونی مواجه شد؛ آسیب هایی که هر یک، زمینه ساز شکل گیری جریان ها و فرقه های انحرافی گردید. یکی از این جریان ها، غالیان هستند که همچون سایر فرقه های ...

اعتبار سنجی سندی و محتوایی روایت جدل امام علی(ع) با رسول خدا (ع)  144
اعتبار سنجی سندی و محتوایی روایت جدل امام علی(ع) با رسول خدا (ع)

بنا بر مضمون روایتی نقل شده از ابن شهاب زهری، امام علی (ع) با رسول خدا (ع) در بیدار کردن او برای خواندن نماز شب جدل کرده و با استدلالی جبرگونه در توجیه توفیق برای عبادت شبانه، رسول خدا (ع) را آزرد. این متن که ...

روش شناسی آیت الله بروجردی در کشف سندهای مرسل با تاکید بر کتاب الموسوعة الرجالیة  142
روش شناسی آیت الله بروجردی در کشف سندهای مرسل با تاکید بر کتاب الموسوعة الرجالیة

آیت الله بروجردی (ره) یکی از نوآوران معاصر در عرصه حدیث پژوهی است که دیدگاه های ویژه ای در سندشناسی دارد. او در کتاب «الموسوعه الرجالیه» ضمن مرتب سازی و تنظیم سند روایات کتب اربعه، به شناسایی آسیب های سند مانند تصحیف و ارسال پرداخته ...

چگونگی مواجهه ی اهل بیت (ع) با اهل کتاب  117
چگونگی مواجهه ی اهل بیت (ع) با اهل کتاب

شناخت دیدگاه اهل بیت (ع) در مواجهه با اهل کتاب در ابعاد گوناگون، علاوه بر معرفی چهره ایشان به عنوان الگوهای مدیریتی، در فهم زوایای مختلف آموزه های اسلامی نیز موثر است. در نوشته حاضر، با مراجعه به منابع اسلامی و ارائه نمونه های روایی، ...

مخاطب حدیث و نقش آن در شناخت قضایای حقیقیه و خارجیه  158
مخاطب حدیث و نقش آن در شناخت قضایای حقیقیه و خارجیه

ویژگی های مخاطب، تاثیر مستقیمی بر شکل گیری نوع تخاطب و شیوه تعلیم و تعّلم دارد. انسان ها استعداد، ارتکاز، ظرفیت و موقعیت های گوناگونی دارند که هر کدام می طلبد. انتقال آموزه های دینی توسط این مخاطبان مختلف صورت گرفته است. معصومان (ع) در ...

گونه شناسی روایات تفسیری در فضیلت امام حسین(ع)  127
گونه شناسی روایات تفسیری در فضیلت امام حسین(ع)

بر اساس تفاسیر و روایات فریقین، ظاهرو و باطن آیات بسیاری از قرآن کریم بر امام حسین (ع) ناظر است. پرسش این پژوهش، تنوع روش ها و گونه های روایات تفسیری پیرامون آیات نازله در فضیلت امام حسین (ع) است. این مقاله درصدد است مستند ...

آثار حدیثی و محدثان کرمان  274
آثار حدیثی و محدثان کرمان

یکی از مطالعات مورد توجه محققان، تاریخ نگاری دانش های حدیثی و شرح حال محدثان و آثار آنان در مناطق مختلف جغرافیایی است. در این مقاله، محدثان کرمان و آثار حدیثی آن ها در دوره متقدم و متاخر، مورد بررسی قرار گرفته است. بیشتر محدّثان ...

گونه پژوهی نقدهای علامه شوشتری بر شارحان نهج البلاغه  110
گونه پژوهی نقدهای علامه شوشتری بر شارحان نهج البلاغه

رویکرد انتقادی علامه شوشتری در شرح نهج البلاغه، موجب شکل گیری نقدهای فراوان بر شارحان پیشین گردید که تحلیل محتوا و ارزیابی آن ها به جهت کمّی و کیفی، از موضوعات شایسته پژوهش است. نقدهای علامه به حسب موضوع به گونه های کلامی، تاریخی، فقه ...

صفحه از 8
تعداد موارد : 62