پنداره نحوست ماه صفر  93
پنداره نحوست ماه صفر

روایت بشارت دادن به خروج از ماه صفر در مجموعه­‌های روایی شیعه نقل نشده و تنها در دو - سه کتاب معاصر آمده است. هیچ کدام از این کتاب­ها سندی برای آن ذکر نکرده و منبع حدیثی کهن یا معتبری برای آن نیاورده­اند. در میان ...

گونه شناسی روایات تفسیری در فضیلت امام حسین(ع)  203
گونه شناسی روایات تفسیری در فضیلت امام حسین(ع)

بر اساس تفاسیر و روایات فریقین، ظاهرو و باطن آیات بسیاری از قرآن کریم بر امام حسین (ع) ناظر است. پرسش این پژوهش، تنوع روش ها و گونه های روایات تفسیری پیرامون آیات نازله در فضیلت امام حسین (ع) است. این مقاله درصدد است مستند ...

مخاطب حدیث و نقش آن در شناخت قضایای حقیقیه و خارجیه  296
مخاطب حدیث و نقش آن در شناخت قضایای حقیقیه و خارجیه

ویژگی های مخاطب، تاثیر مستقیمی بر شکل گیری نوع تخاطب و شیوه تعلیم و تعّلم دارد. انسان ها استعداد، ارتکاز، ظرفیت و موقعیت های گوناگونی دارند که هر کدام می طلبد. انتقال آموزه های دینی توسط این مخاطبان مختلف صورت گرفته است. معصومان (ع) در ...

چگونگی مواجهه ی اهل بیت (ع) با اهل کتاب  208
چگونگی مواجهه ی اهل بیت (ع) با اهل کتاب

شناخت دیدگاه اهل بیت (ع) در مواجهه با اهل کتاب در ابعاد گوناگون، علاوه بر معرفی چهره ایشان به عنوان الگوهای مدیریتی، در فهم زوایای مختلف آموزه های اسلامی نیز موثر است. در نوشته حاضر، با مراجعه به منابع اسلامی و ارائه نمونه های روایی، ...

روش شناسی آیت الله بروجردی در کشف سندهای مرسل با تاکید بر کتاب الموسوعة الرجالیة  248
روش شناسی آیت الله بروجردی در کشف سندهای مرسل با تاکید بر کتاب الموسوعة الرجالیة

آیت الله بروجردی (ره) یکی از نوآوران معاصر در عرصه حدیث پژوهی است که دیدگاه های ویژه ای در سندشناسی دارد. او در کتاب «الموسوعه الرجالیه» ضمن مرتب سازی و تنظیم سند روایات کتب اربعه، به شناسایی آسیب های سند مانند تصحیف و ارسال پرداخته ...

اعتبار سنجی سندی و محتوایی روایت جدل امام علی(ع) با رسول خدا (ع)  243
اعتبار سنجی سندی و محتوایی روایت جدل امام علی(ع) با رسول خدا (ع)

بنا بر مضمون روایتی نقل شده از ابن شهاب زهری، امام علی (ع) با رسول خدا (ع) در بیدار کردن او برای خواندن نماز شب جدل کرده و با استدلالی جبرگونه در توجیه توفیق برای عبادت شبانه، رسول خدا (ع) را آزرد. این متن که ...

شیوه های مواجهه با دروغ و جعل حدیث غالیان  301
شیوه های مواجهه با دروغ و جعل حدیث غالیان

حدیث، گنجینه ارش مندی است که در فراز و نشیب تاریخ با آسیب های گوناگونی مواجه شد؛ آسیب هایی که هر یک، زمینه ساز شکل گیری جریان ها و فرقه های انحرافی گردید. یکی از این جریان ها، غالیان هستند که همچون سایر فرقه های ...

ترجمه و نقد مقاله «حدیث شیعه»  238
ترجمه و نقد مقاله «حدیث شیعه»

اتان کلبرگ از مستشرقان برجسته معاصر که علاقه فراوانی به پژوهش در موضوع حدیث شیعه دارد، در مقاله ای به تبیین تاریخ گردآوری و تدوین حدیث شیعه و گونه شناسی موضوعی آن در قرون اولیه پرداخته است. این مقاله مشتمل بر نقاط مثبتی ازجمله جامعیت ...

صفحه از 11
تعداد موارد : 81