بازدید : 3082

حدیث حوزه

چکیده : نشریه علمی ترویجی حدیث حوزه

نویسنده :

 وابسته به : مرکز تخصصی حدیث
جانشين مديرمسؤل : حیدر عبد الکریم مسجدی
سردبير : مهدی غلامعلی
بازدید : 284

اخلاق حدیث پژوهی

چکیده : موضوع و هدف این نوشته خُرد، گردآوری هنجارهای حدیث‏پژوهی و نگریستن از زاویه اخلاق به پژوهش‏های حدیثی است. در این نوشته کوشش شده با تفاوت نهادن میان اخلاق پژوهش و روش پژوهش، از میان مباحث کلی اخلاق پژوهش، آنچه را ...

نویسنده :

 پديدآورنده : عبد الهادی مسعودی
بازدید : 357

اعتبارسنجی روایات کافی؛ دیدگاهها و معیارها

چکیده : با توجه به جايگاه والای حديث و نقش آن در معارف مختلف اسلامی، اطمينان از انتساب آن به معصوم امر لازم و ضروری است. به همين دليل دانش «نقد حديث» از ديرباز مورد توجه محدثان بوده است. اين اعتبارسنجی با ...

نویسنده :

 پديدآورنده : حیدر عبد الکریم مسجدی
بازدید : 364

بررسی تطبیقی روایات خمس در صحیح بخاری و کافی

چکیده : در غالب کتب روایی قدما، مؤلف ذیل هر باب، به ذکر احادیث اکتفا کرده است از این رو کشف دیدگاه مؤلف و شیوه های گزینش این روایات، دشوار است. مسئله «خمس» که در قرآن کریم و روایات فریقین، بدان اشاره ...

نویسنده :

 پديدآورنده : سید رضا مهدوی
پديدآورنده : سهیلا پیروزفر
بازدید : 300

درآمدی بر رویکرد بلاغی معصومان در تفسیر قرآن

چکیده : امامان معصوم علیهم السلام مفسران حقیقی قرآن کریم به شمار میروند که جایگاه و نقش محوری در تبیین، ترویج و گسترش فرهنگ قرآنى و آموزههای آن دارند. از آنجا که فهم معانی آیات به عوامل مختلفی از جمله توجه به ...

نویسنده :

 پديدآورنده : علیرضا بابایی
پديدآورنده : سید محمود طیب حسینی
بازدید : 465

دلالت‌سنجی حدیث «إنّما یحلّل الکلام و یحرّم الکلام»

چکیده : شرط با توجه به اعتبارات مختلف دارای تقسیمات گوناگونی است. یکی از تقسیمات آن، به اعتبار ارتباط و عدم ارتباط آن با عقد است. در این تقسیم‌‌بندی شرط به دو قسم ابتدائی و ضمنی تقسیم می‌شود. شرط ابتدائی شرطی است ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محمد رسول آهنگران
پديدآورنده : سعید سبوئی جهرمی
بازدید : 351

بررسی تطبیقی گزارشِ تفسیرِ عرفانی سوره توحید به روایتِ ابن بابویه و تفاسیر خراسانی

چکیده : ابن بابویه، از راویانی ناشناس حدیثی طولانی درباره تفسیر سوره توحید از امام صادق (ع) روایت کرده است که بیش‌تر فرازهای آن در منابع فرق به شخصیت‌های دیگری منسوب شده است. این روایت با ویژگی‌های متنی ترکیبی و متأخّر از ...

نویسنده :

 پديدآورنده : عمیدرضا اکبری
پديدآورنده : علی عادلزاده
بازدید : 290

معرفی کتاب «حدیث المنزلة» نوشته محمد سالم الخضر

چکیده : در سال‌های اخیر در نقد احادیث شیعه، نوشته‌های مختلفی در حال نگارش می‌باشد. یکی از آثار انتقادی در حوزه احادیث شیعه تألیف شده است کتاب «حدیث المنزلة» نوشته محمد سالم الخضر می‌باشد. نگارنده در کتاب مذکور به‌نقد سندی و محتوایی ...

نویسنده :

 پديدآورنده : یاسر عباسی
بازدید : 357

مفاهیم اسلامی سلامت اجتماعی

چکیده : سلامت اجتماعی از ابعاد مهم سلامت انسان است که یکی از دو تلقی آن، تلقی بین‌فردی به معنی چگونگی روابط، مناسبات و تعامل های اجتماعی است. هدف این پژوهش، بررسی این تلقی از سلامت اجتماعی در منابع اسلامی است. در ...

نویسنده :

 پديدآورنده : عباس پسندیده
بازدید : 352

نقد و بررسی روایت انگاره ها و گزاره های متفرد عاشورایی در تذکرة الشهداء میرزاحبیب شریف کاشانی

چکیده : تذکرة الشهداء میرزا حبیب شریف کاشانی (م 1340 هـ) از جمله آثاری است که در چگونگی نقل واقعه کربلا تأثیر فراوانی نهاده است، این اثر به سبب اشتمال بر اخبار ضعیف، به گونه ای است که پایه واساسی برای نقل ...

نویسنده :

 پديدآورنده : محسن رفعت
صفحه از 13
تعداد موارد : 130