آمرزش خواهي از خدا

«و [اهل تقوا] كسانى [هستند] كه چون كار زشتى كنند يا به خود ستم ورزند، خدا را ياد مى كنند و براى گناهانشان آمرزش مى طلبند».
 12483

آسیب (الآفة)

در قرآن كريم ، واژه «آفت (آسيب)» نيامده است ؛ امّا آسيب شناسى ، يكى از آموزه هاى مهمّ اسلامى است كه با الفاظ گوناگون و به طور گسترده در قرآن و احاديث آمده از اين رو ، براى آسيب شناسى هر موضوع ، مراجعه به كليدْواژه مربوط به آن ، ضرورى است .
 18183

اشک ریختن (بکاء)

گريه نكوهيده، گريه پسنديده، خاستگاه هاى گريه پسنديده، خشكيدگى چشم، آثار گريستن از ترس خدا، اوقات و حالات شايسته براى گريستن يا وانمود كردن به آن، گريستن پيامبران عليهم السلام و اوليا و مؤمنان
 81118

اذان

تشريع اذان، بندهاى اذان، تفسير اذان، ارزش اذان و مؤذّن، بركات اذان، آداب اذان، اذان گوهاى پيامبر خدا صلى الله عليه و آله
 46380

مسجد

مشتمل بر : 1. مسجد خانه خداست 2. ثواب ساختن مساجد 3. نمازخانه داشتن در خانه 4. آباد كردن مساجد 5. رفتن به مساجد 6. نشستن در مساجد 7. شكايت مسجدها 8. همسايگي مسجد و نماز خواندن در آن 9. مسجد رفتن كسي كه مظلمه‏اي به گردن دارد 10. آداب مساجد 11. آداب ورود به مسجد 12. ثمره آمد و شد به مساجد 13. مسجدهاى ستوده شده 14. مسجد ضرار
 2172

مجلس >

مشتمل بر : 1. تشويق به حضور در مجالس... 2. تشويق به يادكردن خدا ، هنگام...
 1515

نماز- زندگی معنوی

نماز، نور ديده پيامبرصلي الله عليه وآله، موجب تقرب پرهيزگاران به خدا، بهترين تكليفي است كه وضع شده، بعد از شناخت خدا، نماز برترين كارهاست، ستون دين، از كار زشت و ناپسند باز...، گناهان پيش از خود را مي‏پوشاند، نخستين چيزي كه روز قيامت درباره‏اش سؤال مي‏شود، حكمت نماز، منزلت نمازگزار، قوانين نماز، آداب نماز، خشوع در نماز، معناي خشوع، خشوع پيامبر صلي الله عليه وآله در نماز، خشوع امام علي ‏عليه السلام، خشوع فاطمه دخت رسول خدا صلي الله عليه وآله، خشوع امام حسن ‏عليه السلام، خشوع امام سجاد عليه السلام، خشوع امام‏باقر و امام ‏صادق‏ عليهما السلام، موانع خشوع، شرايط پذيرفته شدن نماز، موانع پذيرفته شدن نماز، نقش حضور قلب در پذيرش نماز، رو كردن خدا به كسي كه به او رو كند، فضيلت تدبّر در نماز، پاداش كسي كه با دلي فارغ از دنيا نماز خواند، دستور به خواندن‏نماز وداع‏گونه، كسي‏كه نمازش به صورت او پرت مي‏شود، كسي كه نمازش نماز
 2301
صفحه از 27
تعداد موارد : 265