كينه توزی

امام على عليه السلام :كينه توزى، پست ترين عيبهاست
 3554

فروتني به خاطر توانگري توانگر

هركه به خاطر توانگري توانگر در برابر او فروتني كند
 2590

زيان زدن به خود و ديگري

زيان زدن به خود و ديگري از نظر اسلام ممنوع است
 7470

لجاجت

لجاجت لجاجت
 3012

خوردن مال يتيم

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : بدترين خوراك ها، به ناحق خوردن مال يتيم است.
 6845

بهتان.

مشتمل بر : 1. بهتان 2. بهتان زدن به بي‏گناه
 1896

نيرنگ

مشتمل بر : 1. نيرنگ 2. نيرنگ و خدعه در آتشند 3. مكر خدا
 5065

نفاق.

مشتمل بر : 1. نفاق 2. نفاق ننگ اخلاق است 3. علت نفاق 4. ويژگي منافق 5. نشانه‏هاي نفاق 6. ويژگي‏هاي منافقان 7. آشكارترين منافق 8. پرهيز از منافق زبان‏باز 9. پايه‏هاي نفاق 10. نكوهش شخص دو زبانه 11. نحوه محشور شدن منافقان و فرجام آن‏ها 12. خصلت‏هايي كه در وجود منافقان جمع نمي‏شوند 13. عوامل از بين برنده نفاق
 3527

مثل‌ها

مشتمل بر : 1. مَثَل محتاج شدن به نوكيسه 2. مثل كسي كه آن‏چه را بخشيده است‏ پس بگيرد
 1825
صفحه از 8
تعداد موارد : 72