تسليت

تسلّي دادن به سوگوار، آن‏چه در تسلّي دادن به سوگوار گفته‏ مي‌‏شود، تبريك گفتن به سوگوار سزاوارتر از تسليت گفتن است!
 3728

پوزش خواهي

پرهيز از كاري كه موجب پوزش خواهي است، تشويق به پذيرفتن عذر عذرخواه، سزاي كسي كه عذر نمي‏پذيرد، بدترين عذر، مواردي كه عذر هيچ كس پذيرفته نيست، اعتراف‏كردن‏ خود پوزش‏خواهي ‏است، عذرخواهيهاي نابجا، گوناگون
 5212

بلاغت

بليغ‏‌ترين سخن، برتر از بلاغت، سخن پردازي مطنطن، گوناگون
 2172

اندرز

نقش پند و اندرز در حيات دل، اندرزخواهي، انواع اندرزدهنده‏ها، در هر چيزي پندي است، رساترين پند، اندرزهاي خداوند، اندرزهاي عيسي ‏عليه السلام، اندرزهاي پيامبر صلي الله عليه وآله 9. اندرزهاي امام علي‏ عليه السلام 10. اندرزهاي امام حسن ‏عليه السلام 11. اندرزهاي امام حسين ‏عليه السلام 12. اندرزهاي امام سجاد عليه السلام 13. اندرزهاي امام باقر عليه السلام 14. اندرزهاي امام صادق ‏عليه السلام 15. اندرزهاي امام كاظم ‏عليه السلام 16. اندرزهاي امام رضا عليه السلام 17. اندرزهاي امام جواد عليه السلام 18. اندرزهاي امام هادي‏ عليه السلام 19. اندرزهاى امام عسكرى ع 20. هر كه به گوينده‏اي گوش سپارد او را پرستيده است 21. آداب اندرز دادن 22. واعظ دروني 23. هر كه را واعظى درونى نباشد 24. كسى كه از اندرز سود نمى‏برد 25. پندگوي پندناپذير 26. ترغيب به پرتو گرفتن از پندگوي پندنيوش 27. دعوت عملي 28. شايسته‏هاي پند گرفتن
 3927

نمي دانم نصف دانش است

اگر درباره چيزى از تو سؤال شد كه نمى دانى ، بگو : نمى دانم، تا از پيامدهاى آن خلاص شوى و درباره آنچه نمى دانى فتوا مده، تا از عذاب خدا در روز قيامت نجات يابى .
 5980

راستي

مشتمل بر : 1. معنای راستي 2. تشویق به راستي 3. ویژگی راستگو 4. صداقت با خدا 5. راستي و ايمان 6. راستگو 7. اهمیت راستگويي 8. راست‏ترين سخنان 9. راستگوييهاي نابجا 10. زبان راست يا نام نيك
 3071

سخن

مشتمل بر : 1. سخن 2. تأثير بسيار سخن 3. پرهيز از گفتار زشت 4. ترغيب به ترك بيهوده گويي 5. نكوهش زياده گويي 6. نهي از ياوه گويي 7. نهي از پرگويي 8. پرگويي دل را مي‏ميراند 9. ستايش كم گويي 10. گوينده و بند سخن 11. گفتار جزيي از كردار است 12. نكوهش آشكار كردن هر دانسته‏اي 13. سخن چون داروست 14. برتري سخن بر سكوت 15. برتري سكوت بر سخن 16. خاموشي ممدوح 17. خاموشيي برتر از سخن 18. خاموشي اولياي خدا 19. بهترين سخن 20. سخن جامع كم لفظ و پرمعنا 21. ارزش و برتري خوش سخني 22. گوناگون
 3144

سخنراني

مشتمل بر : 1. آغازگرى با «بسم اللّه‏ الرحمن... 2. حمد خدا گفتن و درود... 3. آشكار سخن گفتن 4. درستى در گفتار 5. اشاره در آن‏جا كه صراحت... 6. مراعات شايستگى مخاطب 7. مراعات توان مخاطب 8. مراعات شادابى مخاطب 9. مراعات مقتضاى حال 10. مراعات ترتيب اهمّيت 11. رعايت اختصار
 3154

سلام كردن

مشتمل بر : 1. درود مسلمانان 2. سلام پيش از كلام 3. رواج دادن سلام 4. پيشدستي كردن در سلام 5. سلام كردن هنگام وارد شدن به خانه 6. واجب بودن جواب سلام 7. آداب سلام كردن 8. كساني كه نبايد به آنان سلام كرد 9. آداب خداحافظي 10. سلام اجازه
 3389

شيوايي درسخن

مشتمل بر : 1. شيوايي 2. شيوا سخن‏ترين مردم
 1611
صفحه از 2
تعداد موارد : 13