23 رجب 1438  |  21 آپريل 2017

رابطه اخلاق و روزی

امام على عليه السلام

مَن ساءَ خُلُقُهُ ضاقَ رِزقُهُ ؛ مَن كَرُمَ خُلُقُهُ اتَّسَعَ رِزقُهُ .

هر كه زشت خوى باشد، روزى اش تنگ گردد و هر كه خوش خوى باشد، روزى اش گشاده گردد .

غرر الحكم : 8023 و 8024 ، توسعه اقتصادي بر پايه قرآن و حديث، ج 2 ص 628