بررسى مفهوم امامت در پرتو آيه ملك عظيم - صفحه 66

بررسى مفهوم امامت در پرتو آيه ملك عظيم

نويسنده: اصغر غلامى‏ ۱

چكيده: امامت از مسائل بسيار مهم است كه فهم دقيق مفهوم آن بسيارى از اختلافات را مرتفع مى‏سازد. نويسنده در اين مقاله، با استناد به روايات ذيل آيه ملك عظيم، مقام امام را افتراض الطاعة معرّفى مى‏كند و پس از بررسى معناى لغوى ملك، مفهوم و حقيقت مالكيّت را توضيح مى‏دهد و بيان مى‏كند: ملك عظيم ناظر به مراتب است و صاحب ملك عظيم مرتبه بالاى استيلا را دارد كه عظيم‏تر از درك و تصوّر ماست. در بيان معصوم عليه ‏السلام از ملك عظيم به طاعة اللّه‏ المفروضه، الامامه و الخلافه تعبير شده است. نگارنده اين معانى و چند معناى ديگر را در تفاسير شيعه و اهل تسنّن بررسى مى‏كند.
در ادامه، تفسير ملك عظيم به ولايت تكوينى كه با عنوان ولايت بر هدايت تعبير شده ـ و مالكيّت امام به حكم و قضا و نيز تفسير ملك عظيم به ملك آخرت و نيز ارتباط و نسبت آن با نبوّت بررسى شده است.

كليد واژه‏ها: ملك عظيم / تفسير آيه قرآن / تفسير روايى / شأن امام عليه ‏السلام / نبوّت / افتراض الطاعه / امامت و ولايت / مالكيّت امام عليه ‏السلام

1.پژوهشگر

صفحه از 89